Grønli: Fylkesordfører Ole Haabeth på Grønli i Fredrikstad, hvor jernbanestasjonen skal ligge. Husene som ligger her blir borte, men plasseringen har vært kjent lenge. –De som bor her er klar over at det blir stasjon, men det er selvfølgelig trist for mange likevel, sier han. FOTO: ELISABETH SKOVLY

– Det blir en tøff tid framover

Ole Haabeth legger ikke skjul på at han får flere henvendelser fra folk som er bekymra. Ny jernbane vil nemlig «ødelegge» mye av dagens bysentrum i både Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

Om under ti år, i 2026, skal du kunne stige på toget til Oslo fra helt nye stasjoner i de tre Østfold-byene. Med nye stasjoner på nye steder er det ingen overraskelse at byene vil bli totalforvandlet. Men før den tid vil byene bli enorme byggeplasser. I årevis.

Knyttet til hjemmene

– Det vil bli smertefullt og en tøff tid framover, det er helt klart. Men det er selvsagt ulike oppfatninger av hvor smertefullt det vil bli. Mange sitter på hus og eiendommer som de er veldig knyttet til, men som må rives, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

LES OGSÅ: Bane Nor får mange hevendelser daglig

Han er også leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, som i et møte i dag skal bestemme seg for hvilke traseer de vil at Bane Nor skal konsekvensutrede videre. Styringsgruppa har fått i oppgave å komme med en anbefaling til de tre som til slutt bestemmer: Fylkestinget og bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad. De tre skal lande saken før sommeren. Men det er altså snakk om hvilke områder som skal ses nærmere på i en konsekvensutredning, ikke en avgjørelse på hvor jernbanesporet skal gå.

– Nå som vi er på dette planleggingsnivået, er det mange som uroer seg unødig. Vi merker jo større områder i kartet enn det som faktisk vil bli brukt. Nå er det derfor mange flere enn det som blir realiteten som føler seg truet.Vi må derfor, så snart trasser blir valgt bort og planområdene blir mindre, få tydelig ut at enkelte områder ikke er aktuelle lenger. Den utrygge perioden må være så kort som mulig, sier fylkesordføreren.

Ikke råd til å flytte Glemmen

– Vi er opptatt av at dette skal bli så skånsomt som mulig. Men det blir uansett tøft for veldig mange. Det blir store omveltninger i alle byene, og uansett trasévalg er det snakk om mange hus som må bort. Men i tillegg vil alle innbyggerne bli berørt i stor grad under byggeprosessen, sier Haabeth.

I Nedre Glomma skal også nye veiløsninger på plass, med blant annet ny bru over Glomma og ny riksvei 110. I Fredrikstad og Sarpsborg skal det ses på samtidig, mens ny riksvei 19 i Moss blir påbegynt etter at jernbane-prosjektet er ferdigstilt i 2024.

– Jobben med vei og jernbane vil jo også påvirke andre bygg og institusjoner, ikke bare boliger. Vi i fylkeskommunen har jo to videregående skoler i Fredrikstad som ligger i faresonen, sier Haabeth.

Med Frederik II har de innsett at den ikke er mulig å «berge» fra jernbanen, og planlegges nå i ny utgave på Værste. Glemmen, som er fylkets største skole, ligger per i dag tett inntil planlagt jernbaneområde.

– Jeg har vært helt tydelig på at det ikke er aktuelt å berøre den. Vi kan ikke flytte ytterligere en videregående skole. Det har vi verken penger eller tid til, sier fylkesordføreren.

Største på 100 år

Nye stasjoner og jernbanelinjer vil skape nye byer. Haabeth sliter med å finne eksempler som er sammenlignbare i størrelsesorden.

– Det blir enorme endringer, og jeg vet nesten ikke hva jeg skal sammenligne det med. I 1957 fikk jo Fredrikstad både Fredrikstadbrua og Kråkerøybrua, som var stort og gikk inn i sentrale områder særlig på Vestsiden og nord på Kråkerøy. Men det var ikke på langt nær så mange hus som det er snakk om nå. Og da vi bygget E6 gjennom Østfold, ble bykjernene lite påvirket.

Med nytt veinett i Nedre Glomma, og ny riksvei 19 i Moss, blir forvandlingen total.

– Dette ligner ikke noe annet vi har opplevd de siste 100 åra i Østfold, det er jeg helt sikker på, sier Haabeth.

Selv om byene nå blir byggeplasser i mange, mange år, er det viktig for Haabeth å se litt fram i tid.

– Det er jo en ende på dette, og det kommer til å bli bra. Jeg gleder meg og ser for meg attraktive bysentra som er tilrettelangt for effektiv og god transport, og samtidig gi gode tjenester til befolkningen. Vi kan bare se på Oslo S, og hva som skjer der. Der vokser det fram mange arbeidsplasser og boliger i tilknytning til stasjonen. Men det blir først en veldig vanskelig prosess før det fine kommer. Jeg er overbevist om at folk til slutt kommer til å bli veldig fornøyd når alt står ferdig, sier Haabeth.