Debatt

Folkehelse: Det hele mennesket

Vi må se det hele mennesket og ikke fortsette å dele det opp i biter.

Munnen, sjelen, kvinnehelse, hjertet, hofter, armer og ben og alt det et menneske er, gjør oss til det hele mennesket. Hvis vi alltid deler det inn og i tillegg mener noe ikke tilhører kroppen, vil vi i mindre grad lykkes.

Folkehelse er det hele mennesket. Det er aktivitet, opplevelser, fysisk og psykisk helse, sosialt samvær, det er tenner og armer, sjel og ben.

Vi står ovenfor dyrtid, sosial ulikhet i helse, inkluderingsutfordringer, mange flere eldre, mer spesifikk utdanning og ensomhet. Skal vi møte disse utfordringene på en god måte, mener SV vi må begynne å se sammenhenger og slutte i større grad og dele forvaltningsorganene, uansett nivå, inn i sterk sektortenkning.

Med å sette folkehelse fremst vil denne røde tråden vi trenger kunne gi oss verktøy som gjør at vi kan løse mange flere av de nevnte utfordringene.

Vi må tilrettelegge for mer gratis aktiviteter, om det er med felles gåturer, gang- og sykkelveier, gode kollektive løsninger, og ikke minst kulturopplevelser hvor flere kan delta.

Vi vet at mange der ute er ensomme, vi har i økende grad flere som er single og barnefamilier som sliter med å få tiden til å strekke til. Hvordan kan vi legge til rette for at vi i fellesskap kan hjelpe hverandre.

Camilla S. Eidsvold (SV), 1. kandidat til fylkestingsvalget og 3. kandidat til kommunevalget.

Når vi snakker om eldre, er diskusjonen sykehjemsplasser. Og det er viktig, men vi glemmer at et stort flertall av de eldre er friske og har lyst og energi til å gjøre ting i fellesskap og være med andre. Vi har flere med annen kulturell bakgrunn som også er isolerte, som trenger språktrening og sosialt samvær med andre. Med å tenke helhetlig kan vi klare sammen og gjøre at hele mennesket får et bedre liv.

Mange av våre ungdommer sliter med alle de krav og utfordringer de har hver dag. Det er lett for oss voksne å mene at de bare må ta seg sammen, men ingen av oss som ikke er ungdom i dag, vet hvordan de har det. Vi lytter altfor lite til dem. Vi må ta ungdom på alvor og finne ut av hva de mener. De er eksperter i sine liv og mange av dem vet hva som kan hjelpe dem. Dette er også folkehelse.

Med å styrke folkehelsen og sørge for den røde tråden som binder mennesket og mennesker sammen, kan vi klare å løse flere utfordringer sammen. Stem for fellesskapet og det hele mennesket.

Godt valg

Mer fra Dagsavisen