Debatt

Eiendomsskatten må reduseres

Innbyggerne i Fredrikstad har blant landets aller høyeste skatt på sin egen bolig og hjem.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regningen for feilslått økonomisk og politisk styring skyves over på vanlige folk.

Eiendomsskatten er svært usosial, fordi den tar verken hensyn til den enkeltes gjeld eller inntekt. Vanlige folk sliter allerede med høye strømpriser, høye bensinpriser, økte matvarepriser, og stigende renter på lån. Bedrifter, enkeltpersoner, pensjonister og barnefamilier rammes beinhardt. I tillegg krever kommunen inn godt over 300 millioner i eiendomsskatt bare i år.

Det er ikke slik at en feilslått økonomisk og politisk styring kan rettes opp over natten, men jobben skal gjøres – for dette er en urettferdig og usosial skatt som forsterker forskjellene i samfunnet vårt. Nivået på eiendomsskatten skal ikke økes, men gradvis trappes ned. Målsettingen til Fredrikstad Høyre er å skape en kommunal drift der eiendomsskatten ikke er nødvendig.

Det er flere langsiktige grep som bør følges; klar og tydelig prioritering av kjerneoppgavene innenfor oppvekst og helse, samt effektivisering og driftsforbedringer. Innovasjon og driftsforbedringer vil kunne innebære at kommunen leverer de samme eller bedre tjenester til lavere kostnader. Bruk av velferdsteknologi er et godt eksempel på et effektivt innovasjonstiltak.

Flere merker at pengene ikke strekker til, mange føler stor usikkerhet rundt sin egen økonomi eller for sine nærmeste. Fredrikstad Høyre vil jobbe for å gi folk større økonomisk trygghet i hverdagen, derfor skal vi prioritere godt og forbedre den kommunale driften slik at innbyggerne i Fredrikstad gradvis får redusert den usosiale eiendomsskatten de nå blir belastet med.

Godt valg!

Mer fra: Debatt