Debatt

Vil ha forsøk med praktisk ungdomsskoleklasse

Mange elever er mer praktiske enn teoretiske, og det mener vi det er vår plikt å ta hensyn til.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Pensjonistpartiet er engstelige for at stadig flere ungdommer sliter i skolehverdagen. Vi opplever også at det er lange ventelister for å få hjelp hos BUPP og PPT, og vi registrerer at listen over elever som trenger spesiell hjelp og støtte er stadig økende. Mange elever er også mer praktiske enn teoretiske, og det mener vi det er vår plikt å ta hensyn til.

I bystyret 7. september fremmer vi derfor et representantforslag om at kommunaldirektøren får i oppdrag å se på muligheten for å starte opp et prøveprosjekt med en praktisk klasse ved en av våre ungdomsskoler, som ungdommen kan søke seg til i tillegg til tilbudet vi alt har på Møllehjulet ved Kvernhuset ungdomsskole.

Vi tenker dermed at flere unge i Fredrikstad skal få muligheten til en mer tilpasset skolehverdag, slik at de siden får et bedre grunnlag for å fullføre videregående opplæring med fagbrev, grunnleggende kompetansebevis eller studiekompetanse. Målet er videre at det etter hvert skal bli en slik klasse ved alle våre ungdomsskoler.

Slik Pensjonistpartiet ser det, er tilbudet ved Møllehjulet på Kvernhuset et utmerket tilbud til elevene som får en plass der, men lista henger svært høyt for å komme inn der, selv om det nå er vedtatt at tilbudet skal utvides – forhåpentligvis også med en blikkenslageravdeling.

Marianne Kristiansen, gruppeleder i Pensjonistpartiet.

Vi tror derimot at langt flere elever sliter i hverdagen, så behovet for flere plasser er absolutt til stede. Ikke minst, tror vi at noen jenter som ikke er så opptatte av mekking og snekring i dag vil savne et tilbud.

Faktisk tror vi penger vi investerer i alternative skoleplasser, er penger vi seinere får igjen i stort monn på NAV-budsjettene eller på utgifter til psykisk helse og utgifter til PPT- tjenester, og vi mener så absolutt vi skylder våre ungdommer å gjøre skolehverdagen mer overkommelig. Alle elever er nemlig ikke like, og det vil de heller ikke bli i fremtiden.

For å få alle med, må vi handle nå. Man kan heller ikke leve på illusjonen om at lærerne skal takle alle utfordringer med alle typer elever og tilpasninger i ordinære klasser.

Mer fra: Debatt