Debatt

Inkludering må skje i praksis

Vi mener Fredrikstad skal være en åpen, trygg og inkluderende by.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi er alle ulike, men kan respektere hverandres forskjeller, og skape felleskap. Men for at vi skal ha et felleskap må vi gjøre en innsats for å bygge riktige møteplasser.

Skole, barnehage og idretten er slike arenaer. Frivilligheten gjør en uvurderlig innsats. Men fortsatt mangler vi et livssynsnøytralt seremonirom i byen. Det er viktig å kunne markere livets store hendelser og utgang i et rom man føler seg velkommen.

Mange tror inkludering kun handler om integrering. Men det handler om så mye mer. Det handler først om å godta at vi mennesker er ulike, men møtes i felles mål og ønsker. Legning, alder, kjønn, kjønnsidentitet, sosial status, religion og etnisitet har noe å si for hvem du er, men det sier ikke noe om hvordan du er. Og for noen er utenforskapet til storsamfunnet stort, og vi som samfunn må jobbe for å inkludere bedre.

Særlig handler det om utdanning og arbeid. SV vil jobbe for full sysselsetting av alle arbeidsføre, og utdanningløp for dem som trenger det for å komme i arbeid. Her har kommunen flere verktøy som kan brukes.

Milly Viken, 6. kandidat for Fredrikstad SV.

Vår kampsak er at Fredrikstad skal ta initiativ til kartlegging av hindre for integrering og inkludering.

For oss som et solidarisk parti krever vi også et krafttak for de papirløse flyktningene, de som stiller aller svakest i samfunnet vårt. Vi vil ha en kartlegging av hvor mange det er og hvordan vi kan sikre dem elementære menneskerettigheter, i samarbeid med staten, fylket og frivillige organisasjoner.

Krigen i Ukraina, ekstremværet flere steder i verden i sommer, og flyktningekatastrofene i Middelhavet viser at katastrofer og kriser rammer mennesker bredt. Vi kan alle rammes av en katastrofe, som river livsgrunnlaget under beina på oss, og gjør at vi trenger hjelp fra andre.

I den klimakrisen vi står i og som vil forverres vet vi at det vil komme flere flyktninger, flere vil migrere og vi må være med å ta ansvar for de klimaendringene vi har bidratt til. Samtidig vet vi at et inkluderende samfunn også vil gi mer rom til også andre som føler seg på utsiden.

Og vi vet at et åpent, inkluderende samfunn har positive effekter langt ut over at marginaliserte grupper føler seg mer hjemme.

Mer fra: Debatt