Debatt

Alternative skoler er en menneskerett

Rødt Fredrikstad har som mål å redusere forskjeller i muligheter og frihet, men vil hindre folk med vanlig inntekt i å velge alternativ skole.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rødt Fredrikstad skriver om sine mål for Fredrikstad-samfunnet i Dagsavisen Demokraten. Men hvorfor vil de da hindre folk i å bruke menneskeretten de har til å velge skole selv?

Rødt ønsker ikke en kristen friskole velkommen til Fredrikstad fordi de kommunale skolene da mister elever, og pengene følger eleven. Mener Rødt at pengene ikke skal følge eleven? Dersom fire barn flytter fra Sarpsborg til Fredrikstad, skulle da statens bidrag til grunnskoleopplæring bli igjen i Sarpsborg?

Pengene må følge eleven, men når det gjelder elever som flytter til en friskole, mister ikke kommunen hele bidraget fra staten. 20 prosent av det en slik skoleplass koster, blir igjen i kommunen. Det skjer ikke ved flytting over kommunegrenser.

Helge Vatne, fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.

Og når vi er inne på økonomi: Kostnadene med å reise skolebygninger er ikke med i det ordinære tilskuddet til friskoler. De får et lite særtilskudd som tilsvarer ca. 10 prosent av hva en kommune har i avskrivninger for skolebygg per elev. Dette betyr at elever som er i friskoler, sparer det offentlige for utgifter. Foreldrene tar regningen gjennom skolepengene. Og kommunen slipper å bruke sine penger til å holde skolebygg for eleven.

Dette er helt klart en innsparing for kommuner som har gamle skoler som må renoveres eller nye skoler som må bygges på grunn av vekst i folketallet.

Kommuneøkonomi er viktig. Men enda viktigere er menneskerettene. Kristne Friskolers Forbund anbefaler alle i Fredrikstad å stemme på partier som tar menneskerettene på alvor.

Norge har sammen med de fleste land i verden signert på at de «forplikter seg til å respektere foreldres (…) frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter» (ØSK art. 13.3).

Rødt synes tydeligvis ikke at slike menneskeretter skal bety noe i praktisk politikk.

Mer fra: Debatt