Debatt

Viken vil satse mer på regional filmproduksjon

Satsingen på filmfond er viktig, fordi det bidrar til likestilling, inkludering, tilknytning og enda mer mangfold av stemmer i samfunnet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fylkesrådet i Viken ønsker å doble innsatsen for regional filmproduksjon, og foreslår å sette av 3 millioner kroner fra fjorårets budsjettoverskudd til Oslo Filmfond – i tillegg til 3 millioner kroner som allerede ligger inne i budsjettet for 2023.

Dersom fylkestinget gir sin tilslutning til det, vil fondet dermed motta 6 millioner kroner fra Viken fylkeskommune i år.

Dette vil bidra til at enda flere filmprosjekter fra Oslo og Viken kan realiseres, og skape muligheter for hele regionen.

Det gir også et godt grunnlag for de nye fylkeskommunene til videre satsing i årene som kommer.

Satsingen på filmfond er viktig, fordi det bidrar til likestilling, inkludering, tilknytning og enda mer mangfold av stemmer i samfunnet. Dette er fylkesrådet brennende opptatt av.

Det er også viktig for næringsutviklingen i regionen, og ikke minst, mange lokalsamfunn. Derfor har Oslo og Viken en felles interesse i å trekke enda flere produksjoner hit.

Viken fylkeskommune samarbeider godt med Oslo kommune på filmområdet i dag. Vi eier Viken Filmsenter AS sammen, som blant annet forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av blant annet kortfilmer og dokumentarfilmer i Oslo og Viken. I tillegg samarbeider vi om forskjellige talent- og utviklingsprogram, som for eksempel utviklingsprogrammet «Nytt Kort», i regi av Mediefabrikken, som hjelper unge filmskapere med å realisere sine filmprosjekter.

Så både Oslo og Viken gjør mye på filmområdet, men vi må gjøre enda mer. Da må vi samarbeide enda tettere i regionen, men vi trenger også å ha med oss staten på laget.

Snart skal Kultur- og likestillingsdepartementet sende ut forslag om ny regional filmpolitikk på høring. Den vil definere filmsentrenes og filmfondenes rolle og oppgaver fremover.

Oslo Filmfond er det eneste filmfondet i landet som så langt ikke mottar tilskudd fra staten. Vi regner med at en ny regional filmpolitikk vil inkludere Oslo Filmfond på lik linje med de andre filmfondene, samt at staten er med på å styrke også det regionale filmsenteret i regionen: Viken Filmsenter.

Når fylkesrådet i Viken nå går inn for å styrke Oslo Filmfond med 3 millioner kroner ekstra, og løfte filmfeltet i regionen, sammen med Oslo, så er vi avhengig av støtte fra staten.

Et filmløft tjener ikke bare regionen, men også landet.

Mer fra: Debatt