Debatt

Hva er et styringsdyktig parti?

Lokalvalget har mer påvirkning på folks liv i hverdagen enn nasjonalvalget. Og derfor er hva du stemmer utrolig viktig for at du skal påvirke utviklingen dit du vil.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Fredrikstad, som i mange andre kommuner, er det offentlige ordskiftet om hvem som skal styre kommunen etter valget ofte definert mellom Høyre eller Arbeiderpartiet.

Finnes det aldri andre alternativer? Og videre, hva vil det si at et parti er styringsdyktig? Og til slutt, hva er avgjørende for at du velger å gi din stemme til det partiet du faktisk stemmer på?

Til det første først, hvorfor har vi en virkelighetsopplevelse om at styringa står mellom Ap eller Høyre? Helt opplagt er det fordi disse to partiene historisk får de høyeste stemmetallene i Fredrikstad, og da er det selvsagt rettmessig at et av disse skal sitte i førersetet av kommunen de neste fire åra.

Hvis det blir en annen stemmefordeling, hvor andre partier kommer opp på høyden av stemmetallene til Ap eller Høyre, er det selvsagt like reelt at disse kan ha denne plassen i kommunens ledelse de nærmeste åra.

Så må selvsagt styringsdyktige partier ha politikk på alle kommunale ansvarsområder. For MDG sin del har vi gang på gang fått høre at vi er et ensaksparti, at «det er fint at dere er opptatt av insektene og klima og sånt, men skal man styre må man også ha politikk på de andre ansvarsområdene i en kommune».

Hvis dere er usikre på MDG med tanke på dette, er det ingen grunn til bekymring. MDG har politikk på alle politikkområder, noe dere han lese i vårt partiprogram på www.mdg.no/fredrikstad.

De fleste ting som påvirker deg i hverdagen er styrt av lokal politikk – og ikke av Erna, Jonas eller Arild.

I tillegg til stemmetall og partiprogram, som omhandler hele den kommunale driften, skal man heller ikke undervurdere folka som representerer de forskjellige partiene i Fredrikstad. Det er jo tross alt disse folka som skal gjøre ord til handling, og frembringe de resultatene de presenterer i valgkampen.

Nå er jo vi litt inhabile på vegne av MDG, men mener at det laget vi nå har fått på plass for neste periode har mye kunnskap, masse erfaring og et brennende hjerte for å utvikle kommunen i best mulig retning.

For oss i MDG har vi en hovedregel for vårt arbeid og det er at «det skal være trivelig der du bor». For oss betyr det blant annet at nærskolen skal bestå, og at vi skal ha trygge sykkelveier og gratis ferge. Videre at vi må jobbe for en frisk skjærgård og fjord til glede for alle.

Og siden vi blir flere eldre som trenger mer helsemessig bistand må vi jobbe kontinuerlig for at det skal være godt å være gammel i Fredrikstad. Skal det være trivelig der du bor må vi også ta vare på 100-meterskogen og naturen, og stramme inn på jordvernet. Matproduserende areal er helt avgjørende for gode og trygge liv.

Fredrikstad har ikke vært gode nok på å prioritere vedlikeholdet høyt i flere tiår, og her må vi prioritere skolene og sykehjemmene våre i årene som kommer. Til slutt, vi må jobbe for at vår kommune er en kommune hvor alle føler at de hører til. Å føle seg sett og verdsatt er avgjørende for et godt liv der du bor. Dette skal vi i MDG jobbe for, og tilstrebe mest mulig resultater for de nærmeste åra.

Vi er på vei, men veien er lang og vi trenger mer tid for at resultatene skal bli enda bedre.

Så til det siste spørsmålet innledningsvis: «Hva avgjør at du stemmer som du gjør?». I Norge er det en tydelig tendens til at vi stemmer i kommunevalget ut fra hva som meddeles gjennom nasjonale medier. Det vil si at hva Erna, Jonas eller Arild sier på eteren, er avgjørende for hva vi stemmer på i kommunevalget. Om dette er rett eller feil beslutningsgrunnlag får være opp til den enkelte, men det er viktig i den sammenheng, at de fleste ting som påvirker deg i hverdagen er styrt av lokal politikk – og ikke av Erna, Jonas eller Arild.

Eksempler på ting som er kommunalt styrt – og som påvirker mange av oss – er blant annet skoledrift, barnehager, eldreomsorg, kultur- og idrettstilbud, fritidsklubber, bruk av areal til p-plasser eller matproduksjon, legge til rette for næringsaktører, fastlegetilbudet og bibliotek – for å nevne noe.

Derfor mener vi i MDG at lokalvalget har mer påvirkning på folks liv i hverdagen enn nasjonalvalget. Og derfor er hva du stemmer utrolig viktig for at du skal påvirke utviklingen dit du vil.

Så kan man kanskje si at man stemmer på Ap eller Høyre, for da får man den utviklingen som er ivaretatt av de andre partiene i et samarbeid. Men det er ikke riktig.

Du må stemme på det partiet som fremmer de sakene som er viktig for deg, og du bør stemme fram de personene du har mest tro på.

Da hjelper du det partiet du mener er det beste alternativet til å få mer reell innflytelse, som igjen gir mest resultater i din retning.

Valget blir spennende. Vi i MDG håper å få være med og bestemme i fire nye år.

Mer fra: Debatt