Debatt

Vi sørger for trygg og god oppvekst

Den aller beste investeringen for samfunnet i fremtiden er den investeringen vi gjør inn i skole og oppvekst.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

På Hvaler er en av våre aller viktigste oppgaver å sørge for at ungdommene våre er godt rusta for det livet som ligger foran dem. Vi har en svært dyktig skoleledelse som jobber fremtidsrettet, og som også er etterspurt kompetanse som deles med andre kommuner.

Hvaler Høyre utfordrer ordfører til å invitere alle partier til felles innsats for å hjelpe sårbare unge til en trygg fremtid. Det er bra, men jeg kan ikke se at Høyre har noen forslag på hvordan dette skal gjøres. Ordfører har lyst til å minne Høyre om at en slik innsats de etterspør foregår hele tiden.

Mona Vauger, ordfører og ordførerkandidat Hvaler Arbeiderparti.

Ordfører har hospitert på skolen for å se hvordan vår skole tilrettelegger for de med forskjellig grad av skrive- og lesevansker. Mye har forandret seg siden ordfører gikk på Åttekanten, da lese- og skriveferdigheter var ensbetydende på hvor smart man var. God leseforståelse er viktig for alle fag, men hos noen barn kommer leseforståelsen litt senere og da skal de også lære fag selv om leseforståelsen er dårligere. Eleven får ekstra oppfølging på å lese og skrive i egne grupper, og det er populært blant ungene å få lov til å delta i denne gruppen.

Ordfører ble imponert over at læreren fikk hele denne gruppen til å sitte musestille i 10 minutter i dyp konsentrasjon på tekst og lesing, og at de lykkes med å forstå og å skrive. Dette er viktig tidlig innsats mot utenforskap og problemer som kan melde seg i ungdomsårene. I budsjettet for 2023 er det vedtatt å bygge en garasje på skoleområdet som skal gi elever mulighet til å skru og bruke hendene sine i praktisk læring.

Pengene gjør seg bedre «i hodet på ungene» enn på bok.

Ordfører og kommunens ledelse har presentert Ungdata-undersøkelsen for 2022 i Hvaler politiråd fordi vi er opptatt av at et stort tverrfaglig samarbeid skal ta vare på ungdommene våre. Resultatene avviker ikke trendmessig fra landssnittet innenfor de ulike temaene som helhet, men har noen avvikende negative resultater, men også positive resultater.

På Hvaler gir variasjoner mellom de forskjellige kullene store utslag. Vi har små tall, som gjør at enkeltavvik kan bli store prosentvis. Enkelte av kullene hadde utfordringer knyttet elevmiljøet. Her ble det ble satt inn ekstra tiltak for de som trenger ekstra oppfølging. Det er viktig at politikerne er klar over at alt er litt mer gjennomsiktig, slik at ungene kan være sårbare i forhold til målinger og resultater når det er så små tall her på Hvaler.

Det er uheldig å skape et negativt inntrykk i avisen og ta alle våre flinke og dyktige ungdommer over en kam når man ikke har den fulle innsikt i det arbeidet som gjøres og det som skal presenteres fra skoleledelsen. Våre ungdommer er også «korona-kullene» og i hvor stor grad de er preget av hjemmeskole og alenetid vet vi ikke før neste undersøkelse i 2025. Dette ble det også vist til i kvalitetsmeldingen for skole som ble lagt fram i november/desember for de ulike politiske utvalgene og kommunestyret, ordfører regner med at Høyre fikk med seg det?

Resultatene fra årets elevundersøkelse knyttet til skolemiljø viser at tiltakene skolen satt inn i fjor har ført til bedring. Vi opplever ikke at vi har et særskilt utfordrende elevmiljø for øyeblikket, men vi har, som alle andre nærliggende ungdomsskoler, utfordringer i elevmiljøet og dette jobber skolen med kontinuerlig. Hvis Høyre hadde lest de rødgrønnes budsjettforslag ligger det inne et forslag som ble vedtatt om at Ungdata-undersøkelsen skal presenteres for politikerne slik at vi kan få et riktig bilde av hvordan det står til med ungdommen på Hvaler.

De rødgrønnes budsjetter har de siste årene styrket tilbudet til fritidsklubben med utvidet åpningstid etter skoleslutt og sørget for skolemattilbud. Vi har opprettet en fast ordning som skal gi alle unge muligheter til å delta i en fritidsaktivitet uansett foreldrenes økonomiske situasjon. Vi har ikke kuttet i skolens budsjettforslag, i motsetning til Hvaler Høyre som foreslo å kutte 1,5 millioner på oppvekst i sitt budsjett for 2022.

For oss er det viktig med tilstrekkelig antall voksne til stede på skolen og at det er aktiviteter og omsorg også utenfor skoletid. Derfor er det viktig å bygge videre på det arbeidet vår fantastiske frivillighet bidrar med til barn og unge her på Hvaler. Derfor har de rødgrønne styrket søkbare midler i kulturbudsjettet. Ferieklubben er et fantastisk tilbud for ungene som er eldre enn SFO-alder i juni og august.

De rødgrønne har vedtatt å øke avdeling kultur med en stilling i budsjettet 2023 for å styrke arbeidet mot barn og unge. Hvaler kommune har også startet opp et nytt samarbeid med Hvaler næringsforening som heter «Sammen for ungdommen», der 10.-klassinger i Hvaler skal få mulighet til litt arbeidserfaring i en Hvaler-bedrift. Den aller beste investeringen for samfunnet i fremtiden er den investeringen vi gjør inn i skole og oppvekst. Dine og mine skattepenger skal investeres i barn og unge. Pengene gjør seg bedre «i hodet på ungene» enn på bok. Det er det som er vår viktigste oppgave som kommune.

Mer fra: Debatt