Debatt

Fritidstilbud må sikres for barn og unge

I krevende tider som nå, er det ekstra viktig at barn og unge både sees og møtes av kloke voksne.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Svar på debattinnlegg fra Tage Pettersen (H), nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité, Turid Kristensen (H), medlem i Stortingets familie- og kulturkomité og Kari Sofie Bjørnsen, leder i Akershus Høyre

Det er mange som sliter økonomisk nå. Altfor mange barnefamilier er blant dem. Som fellesskap kan vi bidra til at barn og unge likevel får gode og meningsfulle tilbud på fritida. Det må vi gjøre sammen med idretten og frivilligheten, og ikke minst alle de frivillige som gir av sin fritid for å få bedre lokalsamfunn.

Lenge har det vært et krav fra idretten og frivilligheten om å få full momskompensasjon. Det betyr mer frie midler til aktivitet og tid til det å kunne inkludere flere. Derfor har det fått vår fulle støtte, og ble innfridd umiddelbart, etter regjeringsskiftet.

Å øke støtten til de mange kommuner, som allerede bidrar med ordninger for å gi alle muligheter til å delta, er et annet valg vi har gjort. Også dette må utvikles og styrkes sammen med idretten og frivilligheten. Nå styrker vi i tillegg innsatsen i områder med store levekårsproblemer med 100 mill. kroner gjennom bruk av overskuddet i Norsk Tipping.

Som både tilskuere og deltakere, har vi i lang tid sett en utvikling med stadig mer utstyrshysteri. En slik utvikling krever selvsagt at voksne i og rundt frivilligheten tar tak i dette, men også politisk kan man ta initiativer for å begrense presset. Vi har prioriterer derfor økonomisk støtte til gratis utlån av idretts- og fritidsutstyr (BUA), noe som både senker terskelen for å kunne delta, som gir flere muligheter til fysisk aktivitet, men som også sparer ressurser og sikrer gjenbruk.

Det er fint hvis Høyre nå, i opposisjon, vil støtte opp om full momskompensasjon. Hvorfor de da valgte å redusere ordningen med 50 mill. kroner i sitt siste statsbudsjett må man bare undre seg over. At de samtidig etterlyser en ordning med fritidskort, som de selv ikke har foreslått en eneste krone til på årets statsbudsjett er også underlig. Kanskje har de – om enn uvillig – registrert at ideen fra Island ikke var egnet til å løse våre norske utfordringer.  For å si det med avisa Vårt Land: «Fritidskortet er ingen hellig ku.  Det kan faktisk forsterke forskjellene mellom aktivitetstilbudet til fattige barn og barn som ikke er fattige.»

I krevende tider som nå, er det ekstra viktig at barn og unge både sees og møtes av kloke voksne. Gode og meningsfulle fritidstilbud er av uvurderlig betydning, og de frivillige som bidrar fortjener virkelig all mulig støtte.

Mer fra: Debatt