Debatt

Hvaler trenger et skole- og ungdomsløft

Åpent brev til ordfører Mona Vauger (Ap).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kjære ordfører,

Hvaler Høyre vil at alle barn og unge i Hvalersamfunnet skal oppleve en meningsfull, utviklende, trygg og god oppvekst. Og det er vi – sammen med ungdommene selv – som har ansvar for at det skjer. Vi – som foresatte, som familie, som venner, som naboer, som skole – kort sagt som samfunn.

Anne May S. Olsen, ordførerkandidat for Hvaler Høyre.
Harald K. Horne, Hvaler Høyre.

Ungdata 22 er en undersøkelse av blant annet ungdomsskoleelevenes hverdag og deres muligheter og tro på framtida. Det store flertallet svarer i denne undersøkelsen at de har et bra liv og er optimistiske med tanke på framtida. Men sammenlignet med landet for øvrig – og sammenlignet med hva ungdommene selv svarte på en tilsvarende undersøkelse i 2019 – skiller Hvalerungdommen seg ut med prosentvis langt større negativ utvikling enn ellers i landet.

Dette er det grunn til å stille spørsmål ved. Vi ser blant annet at flere er misfornøyd med skolen, skulkingen øker, færre har tro på en positiv framtid, bruk av smertestillende medikamenter øker, andelen røykere øker og flere er tilbudt og har brukt dop det siste året.

Også resultatene på nasjonale prøver viser en urovekkende utvikling. En stor andel av den kommende ungdomsgenerasjonen – barna på 5. skoletrinn sliter med god leseforståelse. Leseferdighetene er gradert i 3 nivåer og hos oss ligger hele 50 % av barna på det laveste nivå. God leseforståelse er en helt grunnleggende forutsetning for å kunne ta inn lærdom og kunne delta aktivt i samfunnet. Utviklingen hos altfor mange elever i Hvaler-skolen, gir grunn til bekymring.

I tillegg til ovenstående er det fra tidligere kjent at Hvalerungdom også har stort frafall i videregående skole.

Hvaler Høyre vil styrke innsatsen og legge forholdene bedre til rette for en skole og et lokalsamfunn som bryr seg, støtter, følger opp og stiller krav. Vi vil ha en inkluderende skole og inkluderende lokalsamfunn som gir barna våre trygge rammer og nødvendig kunnskap og ferdigheter for å realisere sine evner, drømmer og visjoner.

Vi må sammen sikre at alle våre barns og ungdommers kompetanse og sosiale atferd styrkes, at enda flere gjennomfører videregående opplæring og får den plattformen som vi vet etterspørres i framtidas arbeidsmarked.

Hvaler Høyre vil utfordre ordføreren til å invitere alle partier til felles innsats som bygger opp og hjelper sårbar ungdom til å bli mer selvstendige og trygge og gi alle tilbake troen på og mulighetene for en god, trygg og positiv oppvekst.

Mer fra: Debatt