Debatt

Velferdsstaten – verdt å kjempe for!

Mitt største håp er at vi alle ser at nøkkelen ligger i samhandling, ikke i splittelse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Jeg er bekymret, men ikke handlingslammet» sa jeg fra bystyrets talerstol ved flere anledninger i 2022. Hvordan skal vi bevare velferdsstaten – og i forlengelsen av det – velferdskommunen? Det som nå gir økt bekymring, er at vi til tider ikke evner å gå i dialog om løsninger.

Når mennesker er på sitt mest sårbare og ikke får den hjelpen de har behov for, og når ansatte ikke gis tid til å kunne utføre sitt arbeid, blir jeg som politiker og sykepleier – men først og fremst som menneske – opprørt og lei meg.

Helene Saloua Apenes Matri, leder Helse- og velferdsutvalget, Fredrikstad Arbeiderparti.

Vi skal organisere helsetjenestene våre slik at vi driver forsvarlig med respekt for de menneskene vi gir helsehjelp, og akkurat det vet jeg det jobbes godt med i Fredrikstad.

Som helsepolitiker er min oppgave å være opptatt at vi har systemer som fanger opp alle avvik i tjenestene våre, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor avvik fører til at normen i tjenestene våre over tid blir dårligere. Mitt inntrykk er at dette er på dagsorden hver eneste dag, men det bør ha fokus også politisk.

Derfor vil jeg be om å få en orientering om dette arbeidet førstkommende helse- og velferdsutvalgsmøte, samt en orientering om hva Fredrikstad kommune gjør av gode tiltak og hva vi må jobbe mer med knyttet til tjenestene våre.

Som sykepleier vil jeg si til mine «kollegaer» i tjenestene: Dere gjør en fremragende jobb og dere står til tider i svært krevende situasjoner. Jeg ser det, har stor respekt for det og lover at jeg skal jobbe utrettelig med å finne løsninger som gjør at dette blir bærekraftig over tid – både faglig og økonomisk.

Så vi jeg si til pårørende, pasienter og andre som har behov for tjenester: vi må sammen si ifra om det som fungerer og sammen gi uttrykk for det som ikke fungerer. Mitt håp, nå og fremover, er at vi alle (være seg om du er ansatt, innbygger eller politiker) kan gå i dialog, la oss sammen finne ut av hvordan vi bevarer det vi verdsetter høyest – nemlig en god velferd for alle.

På nasjonalt nivå er det i utgangspunktet en tverrpolitisk enighet om hvordan veien videre skal være og selv tror jeg på det som har vært kommunisert en årrekke: gode nok tjenester på alle nivåer av helsetjenestene våre. Slik at vi kan jobbe forebyggende og riktig med folkehelsearbeid, slik at vi kan ha gode ambulante tjenester til de som kan dra nytte av det og ikke minst gode og forsvarlige tjenester til de som har behov for avansert pleie og omsorg – enten i eget hjem og/eller på institusjon.

Så vil jeg bare minne om at denne strategien – altså måten å tenkte helsetjenester og bevaring av velferdsstaten på – har de største partiene vært enige om hele veien. Selv om det er krevende, er dette av en slik karakter at vi som i dag er lokalpolitikere bør lese oss opp på det våre respektive partier på sentralt nivå også har gitt av styringssignaler. Vær gjerne kritisk til det, gå i dialog om hvorvidt vi er på rett vei, men vær ærlig om at ingen av partiene med makt de siste årene har hatt annen strategi for bevaring av velferdsstaten.

Som sykepleier vil jeg si til mine «kollegaer» i tjenestene: Dere gjør en fremragende jobb og dere står til tider i svært krevende situasjoner.

Mitt råd er at vi gjennom trepartssamarbeidet og tett dialog med pasienter og pårørende fortsatt jobber sammen om heltid som norm, fokus på innovasjonsarbeid som for eksempel velferdsteknologi, mer tillitsbasert ledelse, økt samarbeid og et sterkt fokus på riktig bruk av ressursene våre – både de menneskelige og de økonomiske.

Fredrikstad Arbeiderparti er helt tydelig på at kommunen alene ikke får til dette, staten må ikke slippe sitt ansvar. En av de virkemidlene er inntakssystemet. Skal Fredrikstad kommune klare omstillingsarbeidet helseministeren ber oss om, så er vi blant annet avhengig av at inntektssystem for en mer rettferdig fordeling.

Mitt største håp er at vi alle ser at nøkkelen ligger i samhandling, ikke i splittelse. Jeg er åpen for å finne løsninger sammen – er du med meg?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt