Debatt

Moralen er: Vi må bli bedre på medvirkning

Vi har valgt å hente midler fra refusjonsordningen for utenbysbarn slik at vi kan gå delvis tilbake til en felles sommeråpen barnehage i uke 27.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av medlemmer i oppvekstutvalget Fredrikstad kommune: Malin Krå Simonsen (Ap, leder), Silje Louise Waters (SV, nestleder), Mohamed Amaleti Abdi (Ap), Kristian Flodin (Ap), Gunhild Vigidsdatter (MDG) og Laila-Brith Josefsen (Rødt).

Saken om sommerstengte barnehager viser hvor omfattende og vanskelig politikken er. Da vi fikk innspill om at man kunne stenge ned barnehagene en uke ekstra i fellesferien, tok vi innspillet for godt forankret. Forankring og medvirkning er noe man ofte glipper på, og det pekes ingen fingre på andre enn oss selv i denne saken.

I iveren etter å skåne oppvekstseksjonen for kutt i lærerstillinger, og ekstra ressurser for barn som trenger ekstra oppfølging, valgte vi å legge dette forslaget til grunn for den totale omfordelingen på over 40 millioner i budsjettet vårt. Heldigvis har vi nå fått se at saken har mange faktorer ved seg som vi ikke visste om da vi vedtok budsjettet. Det hadde heller ikke kommet noen motinnspill da budsjettet lå ute til høring. Derfor ble det vedtatt.

Moralen er: Vi må bli bedre på medvirkning.

Samtidig er det også viktig at alle med interesser der ute følger med når det legges budsjett i kommunen. Det er der man kan påvirke mest. Vi er egentlig utenfor denne muligheten nå, men vi har strukket oss langt for å finne en alternativ løsning. Vi har ikke ønsket å røre voksenressurser i skole, barnehage og hjelpetjenester.

Derfor har vi valgt å hente små midler fra refusjonsordningen for utenbysbarn på 160.000 kroner slik at vi kan gå delvis tilbake til en felles sommeråpen barnehage i uke 27. På den måten vil foreldre som sliter med å få sommeren til å gå opp, kunne benytte barnehagen en uke ekstra. Vi vil selvfølgelig legge det opp slik at barnet vil få være sammen med en kjent ansatt fra egen barnehage.

Vi har måttet jobbe raskt for å finne en alternativ løsning utenfor budsjett, men fordi vi må ha gyldige vedtekter på plass før hovedopptak for barnehager, har vi ikke kunnet utsette saken til neste oppvekstutvalgsmøte. Det er beklagelig, men vi mener at vi har klart å finne en god løsning som vil kunne gjøre sommerkabalen enklere å legge for flere familier.

Den uheldige mangelen på medvirkning i arbeidet så langt gjør at vi nå også utpeker en FAU-kontakt i barnehageadministrasjonen, som skal sikre bedre oppfølging og informasjonsflyt mellom barnehageeier (kommunen) og FAU.

Det er ikke gitt at denne løsningen vil være den endelige i årene som kommer, men vi har nå funnet en løsning for dette året som vi håper gjør det enklere for familiene som nå har opplevd uro knyttet til vedtaket.

Så vil vi gjerne få lov å invitere FAUer og andre foresatte til dialogmøte og medvirkning utover våren, slik at vi kan se om vi kan finne andre gode svar og meningsutvekslinger i fellesskap.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt