Debatt

Mudringssaken, hvor står vi?

Vedlikeholdsmudringen må gjøres med beste tilgjengelige teknologi, og massene som mudres må behandles forsvarlig, på land!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Gunhild Vigdisdatter, bystyrerepresentant for MDG Fredrikstad

11. Januar arrangerte «Neptune Network» og «Redd Hvalerskjærgården. Nei til Kystverkets sjødeponi – alt på land» deres tredje møte i Bibliotekets aula, med hensikt om å drive folkeopplysning rundt forsvarligheten av Kystverkets prosjekt «Innseiling Borg Havn».

Tusen takk for at dere arrangerer disse møtene og for deres vanvittig høye aktivitetsnivå, for at dere holder trøkket oppe og fokus på mudringssaken!

Vi i Miljøpartiet de grønne prøver å gjøre vårt. MDGs stortingsrepresentanter har siden 2015 stilt spørsmål om forsvarligheten av prosjektet. Under prøvemudringen i fjor høst dro en gjeng av oss lokale MDG-representanter fra Sarpsborg og Fredrikstad ut sammen med vår nasjonale leder, Arild Hermstad, og lokal og regional presse for få enda mer oppmerksomhet rundt det vi mener er for dårlige metoder og utstyr som benyttes under mudringen.

Prosjektet «Innseiling Borg havn» har tillatelse til å dumpe muddermasse tilbake i sjøen avhengig av hvor mye/lite miljøgifter massene inneholder. MDG Fredrikstad har aldri vært for sjødeponi da vi mener at større mengder muddermasser ikke skal dumpes i sjøen enten det inneholder gift eller ikke. Tillatelsen er også gitt på grunnlag av at det skal benyttes beste tilgjengelige teknologi, det vil si mudringen skal utføres på en måte som hindrer i størst mulig grad at slammet spres under arbeidet.

- Det som er så fint, er at det som skjer i skolehagen kan gi de elevene som ikke trives med pult- til tavleundervisning overskudd til å takle de timene, fordi de har funnet en ny arena for mestring. Det er vakkert og viktig, sier Gunhild Vigdisdatter (MDG)

Vedlikeholdsmudring, det vil si å fjerne mudder fra Borg havns innerste led, er derimot viktig å gjennomføre, for sånn det er nå virvles mudder opp av skipenes propeller. Det gir økt risiko for spredning av miljøgifter. Og vedlikeholdsmudring er viktig for mange Fredrikstadbedrifter som er avhengig av skipstransport. Flere Øra-bedrifter investerer store beløp og jobber knallhardt for å imøtekomme, og noen til og med overgår, nasjonale og internasjonale krav til miljø og bærekraft. Disse bedriftene ønsker også skipstransport fordi det gir lavere utslipp av klimagasser enn transport på vei.

Men vedlikeholdsmudringen må gjøres med beste tilgjengelige teknologi, som minimerer spredning av giftholdig slam, og massene som mudres må behandles forsvarlig, på land!

Vi i MDG Fredrikstad ble ikke overrasket, dessverre, men desto mer bekymret av den avviksbonanzaen som kom fram etter Miljødirektoratets tilsyn av prøvemudringen. Nå jobber vi med å formulere spørsmål, som vi ønsker å få stilt til rette departement, om hvordan disse avvikene er ment fulgt opp og hvordan bruk av beste tilgjengelige teknologi og metoder er tenkt ivaretatt når hovedprosjektet etter planen starter opp høsten 2023.

MDG Fredrikstad oppfordrer deg som Fredrikstad-innbygger til å snakke med naboer, kjente, familie og venner om den ekstra belastningen dårlige mudringsmetoder og utstyr vil ha på en Oslofjord som vi vet sliter fra før.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt