Debatt

Skulder ved skulder med Hvaler kommune!

Det er tragisk at Fredrikstad kommune tenker å tillate sprøytedumping på sitt hjørne av Svaleskjæra.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Redd Hvalerskjærgården Nei Til Kystverkets sjødeponi – alt på land, Per Arnold Wiig, leder og Morten Sandberg, styremedlem.

Hvaler kommunestyre har imponert veldig mange med sitt modige Nei! til dumping av giftmudder midt i skjærgården sin. De har tatt på største alvor graverende rapporter som har vært gjemt i fantastiske mengder materiale som ligger til grunn for tillatelsen fra Miljødirektoratet til Kystverket for mudring og dumping.

Alle disse rapportene er skrevet så fagmessig og uforståelig at det er helt umulig å forstå for menigmann, noen vil si at enkelte rapporter er det knapt nok forfatterne selv som forstår.

Alt mudder må på land, kort og greit. Noe annet blir overhodet ikke akseptert.

Med hjelp fra eksperter har noen av disse blitt «oversatt» til forståelig norsk. To eksempler:

I 2014 skrev firma Rambøll en rapport om spredning av kvikksølv. Da ville det være verre i 21 måneder etter dumping, før kvikksølvnivået i sjøen ville være det samme eller bedre. Dette ble aktivt solgt inn til Hvaler og Fredrikstad når de sa ja i 2014. I 2018 lagde samme Rambøll, samme ansvarlige personer, en ny rapport. Der kommer det fram at tiden har økt fra 21 måneder til 30 år! Dette ble ikke tydelig formidlet til verken Hvaler eller Fredrikstad kommuner, og har først kommet fram de siste måneder. Dette har blitt påklagd til Statsforvalteren for brudd på opplysningsplikten.

Videre har prøvemetodikken for kartlegging Kystverket har brukt blitt undersøkt. I 2006 fant Det Norske Veritas kvikksølv i mudderet opp til 9,2 mg. Fareklasse fem (verste) er 1,45 mg. Kystverket tok over prøvetakingen, og resultatene ble bedre, merkelig nok. Videre er ikke metodikken statistisk vitenskapelig basert. Det er tatt 80 prosent færre prøver enn anbefalt av SFT. Det er flere områder på størrelse med flere fotballbaner som ikke er undersøkt i det hele tatt. Det er ingen som vet hva som skjuler seg i dette mudderet etter 100–150 år med utslipp fra industri langs Glomma. Faren for «hot spots» eller giftlommer er mye mer enn sannsynlig. Metodikken har blitt påklagd til Miljødirektoratet.

Vi må alle stå skulder ved skulder med Hvaler kommune og kommunestyre og få en slutt på dette.

Ubåt U-864 på Fedje i Hordaland inneholder 65 tonn kvikksølv. De forskjellige regjeringer har utredet og sendt ministre på besøk siden 2003. Nå skal kvikksølvet opp, og resten tildekkes og begraves. I Fredrikstad ligger det samme mengde minst, det skal graves opp og slippes ut i sjøen igjen et par kilometer lenger ut! Det er ikke til å begripe!

Det er fantastisk at Hvaler tar grep. Det er tragisk at Fredrikstad kommune tenker å tillate sprøytedumping på sitt hjørne av Svaleskjæra og la giften sige over til Hvaler, Oslofjoden ellers, Ytre Hvaler Nasjonalpark og Kosterhavet Nasjonalpark.

Vi må alle stå skulder ved skulder med Hvaler kommune og kommunestyre og få en slutt på dette. Alt mudder må på land, kort og greit. Noe annet blir overhodet ikke akseptert.

Støtt oppunder saken, møt opp på folkemøtet i Fredrikstad bibliotek i regi av Neptune Network og Redd Hvalerskjærgården 11. januar klokka 18.30. Sammen er vi sterke! Takk!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt