Debatt

Mer lokalt politi med nye tjenestesteder

Det nye året starter med en gladnyhet for de av oss som er opptatt av et synlig og tilgjengelig politi. Nå blir det fast tilstedeværende politi på Hvaler gjennom hele sommeren.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Smilende kvinne med armene i kors

Politiet er en viktig del av vår felles beredskap og trygghet. For å kunne gjøre sitt viktige arbeid på best mulig måte må politiet kjenne de lokale forholdene og være nær nok folk til at de kan være der dersom det skjer noe.

En feilslått reform

Høyre-regjeringas nærpolitireform viste seg å føre til det motsatte, det var kort oppsummert en sentraliseringsreform. Dette er godt dokumentert gjennom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin siste evaluering av nærpolitireformen, som kom like før jul. Evalueringen viser at politiet har blitt mer sentralisert. Reformen har ikke gjort politiet mer tilstede ute blant folk. Det har ikke blitt flere patruljer, og forskjellen mellom store og små kommuner er blitt større.

Særlig kommuner med færre innbyggere og store avstander, opplever at politiet er mindre til stede. Det å være tilstedeværende og lokalkjent forutsetter at man oppholder seg i den geografien som man har ansvar for. Der Solberg-regjeringen tømte tjenestestedene for innhold eller la dem ned, er Senterpartiet og Arbeiderpartiets mål det motsatte.

Vi i Senterpartiet tror at hvis politiet skal lykkes med forebygging, bygge tillit og ha kunnskap om lokalsamfunnene vi bor i, så må politiet høre til der også. Det handler om nærhet til de som tjenesten er til for, og det er oss alle. Der vi bor.

Nye tjenestesteder

Politiet skal i løpet av året åpne ni nye tjenestesteder, som reduserer avstanden mellom innbyggere og politi i mange deler av landet, og ikke minst viser det tydelig hvilket politi vi i Senterpartiet ønsker oss.

I Østfold er det i første omgang snakk om et nytt tjenestested på Hvaler i sommersesongen. Hvaler har en betydelig økning i folketallet på sommeren og stor aktivitet både til lands og til vanns. Det nye tjenestestedet vil gi en tryggere hverdag for både fastboende og andre som oppsøker sommeridyllen på Hvaler.

En plan for lokalpolitiet

Nye tjenestesteder er bare én del av regjeringens satsing på politi og lokal beredskap. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har allerede flyttet flere hundre millioner kroner til mer synlig politi og prioritert slik at man kutter i byråkratiet og styrker førstelinja.

I fjor prioriterte vi det største innkjøpet av politibiler og annet nødvendig utstyr noen sinne. Rett før jul kom nyheten om at alle politidistrikt får drone, og nå begynner vi jobben med å åpne polititjenestesteder. I løpet av det neste året vil regjeringen legge frem en plan for å styrke polititjenester nær folk med opprettelse av ytterligere tjenestesteder.

De ni tjenestestedene som opprettes nå er viktig for alle de som dermed får politiet tettere på i sitt nærområde. Det er også en viktig beskjed til resten av distrikts-Norge om at regjeringa satser på hele Norge. Det bor folk i hele vårt langstrakte land og politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen.

I urolige tider som det vi lever i nå, er politiets rolle med tilstedeværelse og som beredskapsaktør kanskje viktigere enn noen gang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt