Debatt

Som ordfører i byen vi alle elsker lover jeg å fortsatt stå på dag og natt for oss alle!

Historien har vist oss at det er i tider som dette vi får nye og kanskje bedre måter å leve på.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Siri Martinsen, ordfører Fredrikstad.

Språkrådet har bestemt at «krympflasjon» er årets nyord for 2022. Ordet handler om når innholdet i eller størrelsen på en vare blir mindre mens prisen står stille eller øker. Det har blitt en årlig tradisjon at Språkrådet hver høst kårer årets nyord. Eksempler fra de siste årene er; finanskrise, selfie, svineinfluensa, fremmedkriger og koronaen. Felles for disse ordene er at de inntil nylig var ukjente for oss, mens de i dag er proppfulle av innhold og assosiasjoner.

Det er ord som forteller en historie og sier noe om tiden vi lever i. Ifølge Språkrådet var kandidatene til nyord for 2022 preget av at det er urolige tider i verden – krig, nedgang i økonomien og press på demokratiet i flere land. Også her i Fredrikstad er vi påvirket av både nasjonale og internasjonale hendelser. Første halvår med mye koronasykdom, og deretter krig i Ukraina, høye energipriser og økende rentenivå, har preget både kommunen og privatlivet vårt.

Selv om vi må prioritere hardere, betyr selvsagt ikke det at all utvikling i kommunen stopper opp.

Flere opplever at pengene ikke strekker til og strir med å få endene til å møtes. «Dyrtid» blir perioden vi er inne i omtalt som i media. Et ord som nok for mange er så ukjent at det gjerne kunne vært årets nyord, men det er det faktisk ikke. «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat», skal Albert Einstein ha sagt med henvisning til hvordan de tyske politikerne sendte tysk økonomi utfor stupet da de unnlot å bremse inflasjonen på begynnelsen av 1920-tallet.

Selv om historien gjentar seg med krig, pandemi og dyrtid, har vi kommet et langt stykke siden 1920-åra. Legevitenskapen har rustet oss til å håndtere sykdommer og pandemier på en helt annen måte enn tidligere. Vi har bedre kontroll på mekanismene i finansmarkedet og evner å bremse prisveksten. Verden har lært av tidligere feil, og gjennom internasjonalt samarbeid unngår vi at krigen i Ukraina eskalerer til en storkrig.

Dette var litt om de store trendene. Så er det ikke bare på internasjonalt, og nasjonalt nivå at det er mye som skjer. Også her i Fredrikstad opplever vi endring. I kommunen jobber vi kontinuerlig for å tilpasse driften til de økonomiske rammene vi til enhver tid har. Med økt etterspørsel etter tjenester, økte utgifter til strøm, vedlikehold osv. er vi nødt til å trå enda litt hardere på bremsene. Balanse i kommuneøkonomien er en hovedprioritet. Selv om vi må prioritere hardere, betyr selvsagt ikke det at all utvikling i kommunen stopper opp.

Fem år er gått siden vi ble kåret til Norges mest attraktive by. Dette var resultatet av årelang utvikling og en bærekraftig vekst. Vi er attraktive for tilflyttere og jobber hele tiden for å styrke vår næringsattraktivitet. Vi har et næringsliv i god utvikling og flere bedrifter ønsker å etablere seg her i Fredrikstad.

Siri Martinsen, ordfører Fredrikstad.

Kommunen er i ferd med å gjennomføre flere store prosjekter det nærmeste året:

  • I løpet av våren flytter vi inn i nye Helseparken Onsøyheimen.
  • 15. til 18. juli ønsker vi skuter fra alle verdens hjørner tilbake til folkefest i Fredrikstad under The Tall Ships’ Races 2023.
  • Vi åpner nye Trosvikhallen.
  • Vi begynner arbeidet med Bypakke fase 2.
  • Vi nærmer oss byggestart for Arena Fredrikstad -Kommuneplanens arealdel rulleres.
  • Vi skal lage en helt ny og spennende boligplan.

I 2022 markerte vi frivillighetens år, og sjelden har vi vel sett det samme engasjementet for å hjelpe som under koronaen og nå med krigen i Ukraina. Det er bra!

I Fredrikstad har frivillighet stått høyt på dagsorden i flere år:

  • Vi har utarbeidet vår egen Frivillighetsmelding i samarbeid med frivilligheten.
  • Vi har organisert kommunen i 21 lokalsamfunn med lokalsamfunnsutvalg som består av representanter fra lag, foreninger, skoler og andre ildsjeler i nærmiljøet.
  • Vi jobber med arenaer for å oppnå enda mer omforent forståelse av hvilke oppgaver og roller som kan løses i samarbeid med frivillig sektor.

Frivillig arbeid bidrar til å styrke samfunnet og øke følelsen av fellesskap og tilhørighet i samfunnet. Det gir verdifull erfaring for den enkelte og er sosialt. Ikke minst bidrar frivillig arbeid til å løse samfunnsproblemer og forbedre livskvaliteten til mennesker i vanskelige situasjoner.

Med dette bakteppet velger jeg å være optimist når vi nå står på terskelen til 2023. Jeg tror kanskje ikke vi vil gå tilbake til verden som vi kjente den før koronapandemien, eller før krigen i Ukraina, men når urolighetene etter hvert legger seg, finansmarkedet stabiliserer seg og vi om noen år ser tilbake på de første årene av 2020-tallet, håper jeg at vi vil se at det ikke kun var en tid preget av uro og vanskeligheter men også av utvikling. Historien har vist oss at det er i tider som dette at vi får nye og kanskje bedre måter å leve på.

Som ordfører i byen vi alle elsker lover jeg å fortsatt stå på dag og natt for oss alle! Takk for samarbeidet i året som har gått og takk for innsatsen hver og en av dere gjør for at Fredrikstad skal være en god kommune å bo og leve i.

Godt nytt år!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt