Debatt

Har politikerne anerkjent barnehagen som del av utdanningssystemet?

Nabbetorp barnehage 50 år – Rødt gratulerer! Skolen er avhengig av gode barnehager – de jobber med de samme barna i barnehage og skole/SFO.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Laila-Brith Josefsen, oppvekstutvalget Rødt og Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad.

Nabbetorp, den første kommunale barnehagen, åpna i november 1972. I dag har kommunen 1/3 kommunale barnehager, 2/3 ideelle og noen kommersielle barnehager. Mye har skjedd i disse 50 åra. Den første barnehageloven kom i 1975. Siden har det skjedd store endringer i barnehageloven, blant annet rammeplaner for innhold i barnehagen, rett til barnehageplass, makspris for foreldrebetaling, anerkjennelse av barnehagen som del av utdanningssystemet og pedagognorm, og bemanningsnorm. Ansvaret for barnehagen er flytta til Kunnskapsdepartementet.

Ting tar tid, og det gjenstår en del før vi kan være fornøyde. Barnehageforliket i 2003 åpna opp for en stor privat utbygging, i første omgang var dette ideelle barnehager. Kommunen stilte med tomter og ingen så for seg at det var mulig å bli millionærer eller milliardærer på barnehagedrift som blei fullfinansiert av statstilskudd og foreldrebetaling. Dessverre ser vi nå at stadig flere kommersielle kjeder vokser på bekostning av de ideelle. Det har vært flere eksempler på misbruk av offentlige midler, og det siste er at eierne av en stor kjede har flytta til Sveits for å slippe skatt på fortjeneste. Rødt vil at barnehagene skal styres demokratisk, ikke eies av milliardærer i Sveits.

Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad og Laila-Brith Josefsen, representant for Rødt i oppvekstutvalget.

Regjeringa har nå tatt tak i noe av dette – Rødt mener at det haster. Det har blitt noen innstramninger, men kommunene må få større ansvar for eksempelvis etablering, opptak av barn, oppfølging av kommunale prioriteringer og ved færre barn i kommunen mulighet for å vurdere reduserte plasser både i private og kommunale barnehager.

Posisjonen i Fredrikstad, Ap, SP, MDG, Rødt og SV har tatt tak i dette, og det er en vedtatt målsetting om å øke andelen kommunale barnehager. Vi har både ideelle og kommersielle, og har også hatt våre tilsynssaker om eiere som har tatt ut overskudd/brukt midler som ikke har kommet barna til gode. Ansatte i private barnehager gjør en like god jobb som i de kommunale, men dessverre har vi barnehager uten tariffavtale, og barnehager med dårligere pensjonsavtale enn de kommunale. Streiken i PBL ga heldigvis resultater og vil sikre noen forbedringer i framtida.

Fredrikstad bruker mindre på barnehager enn sammenlignbare kommuner, og spørsmålet er om Fredrikstad sine politikere har anerkjent barnehagen som del av utdanningssystemet? Barn blir ikke født som skoleelever, tidlig innsats starter i barnehagen, og på helsestasjonen – og den innsatsen er billigere. Rødt er opptatt av å se sammenhengen i barn og unges tilbud. Skolen er avhengig av gode barnehager – de jobber med de samme barna i barnehage og skole/SFO.

Rødt ønsker Nabbetorp barnehage lykke til med de neste 50, og alle andre ansatte i kommunale og private barnehager lykke til med arbeidet for kvalitet i tilbudet. Rødt anerkjenner dere som en viktig del av utdanningssystemet – og jobber nasjonalt for bedre bemanningsnormer og øke tilskuddene til barnehage.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt