Debatt

+Huset, – en viktig møteplass for seniorer i Fredrikstad

Arbeidshverdagen vår består av mange gode, men også vanskelige samtaler.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Susanne Evensen, helsesykepleier helsestasjon for eldre, og Solgunn Johansen, koordinator +Huset. Hjemmesykepleien syd og aktivitet, Fredrikstad kommune.

«Hadde det ikke vært for +Huset og helsestasjon for eldre, – ja da vet jeg ikke hvordan det hadde gått med meg.» Erik, en eldre mann på 90 år veksler noen ord med oss to ansatte i det han venter på venner han skal spise middag med i kafeen på +Huset.

Vennskap som er knyttet de siste ukene etter at han tok kontakt med helsestasjon for eldre. Da følte han seg for første gang i livet veldig ensom. Hverdagene som pensjonist var lenge preget av hyggelig samvær og aktiviteter med gamle venner, men nå er dagene blitt lange og innholdsløse. Den siste av Eriks gamle kamerater har fått fast plass på sykehjem, og kameraten kjente han ikke igjen når han kom på besøk. Eriks nærmeste familie legger merke til endringene, og bekymrer seg for at ensomheten skal føre han inn i en depresjon. Den ellers så aktive mannen som pleide gå lange turer og var en ressurs for andre, har nå blitt passiv og tiltaksløs.

Pensjonisttilværelsen blir ikke alltid den etterlengtede evigvarige ferien som mange ser for seg.

Eriks datter oppmuntrer faren til å ta kontakt med helsestasjon for eldre. Hun ringer oss og spør om råd. Dagen etter treffer vi Erik, og får gitt han informasjon om +Huset. Gjennom en trimgruppe kommer Erik i kontakt med andre pensjonister som han etter hvert tilbringer mange timer sammen med.

Eksempler som Erik har vi mange av her på +Huset. Både når det gjelder de over 80 år som blir ensomme fordi de overlever hele nettverket sitt, til de i 60 åra som av ulike årsaker trenger en sosial møteplass. Noen kommer vi i kontakt med gjennom at de selv ringer eller stikker innom, og mange kommer vi i kontakt med fordi de ønsker å delta på kurset «Takk, bare bra…». Dette er et kurs for personer over 60 år, hvor deltakerne lærer teknikker for å mestre tunge tanker og komme ut av ensomhet. Tanker og erfaringer blir diskutert, og løsninger utvekslet. Mange blir lettet over at de ikke er de eneste som sliter i hverdagen. Flere kommer etter endt kurs for å fortelle at de har fått bedre dager, de har tatt tak i de mulighetene de har rundt seg, og ikke minst fått nye venner og bekjente.

+Huset og helsestasjon for eldre ble opprettet i henholdsvis 2015 og 2016. Bakgrunnen var et ønske fra politikerne om et lavterskeltilbud for befolkningen i Fredrikstad over 60 år. En møteplass hvor det er aktiviteter og hvor den forebyggende og helsefremmende tanken er i sentrum. Mange av aktivitetene her blir organisert av pensjonistene selv, andre er det kommunale virksomheter, frivilligsentralen, frivillige organisasjoner eller vi ansatte som leder.

Strategi for Leve hele livet – kvalitetsreform for eldre i Fredrikstad ble vedtatt i bystyret 24.3.2022. Strategien er kommunens videreføring av regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet, og skal gi Fredrikstads befolkning flere gode leveår med god livskvalitet og mulighet til å mestre eget liv. Samtidig skal eldre få den hjelp de trenger når behovet er der. Dokumentet er en viktig forankring for oss ansatte som daglig jobber med aldersgruppen over 60 år.

Vi er to ansatte på +Huset og helsestasjon for eldre. En helsesykepleier og en ergoterapeut, og begge har videreutdanning i forebyggende arbeid. Arbeidshverdagen vår består av mange gode, men også vanskelige samtaler. De spenner seg fra en hyggelig prat rundt et bord i kafeen til en avtalt samtale med helsesykepleier om utfordringer rundt pensjonisttilværelsen og det å eldes.

Pensjonisttilværelsen blir ikke alltid den etterlengtede evigvarige ferien som mange ser for seg. Den kan bli en endeløs rekke av like dager som skal fylles med innhold. Innhold som ikke lenger kommer av seg selv, men som det er opp til hver enkelte å finne ut av. Det å bli eldre innebærer en del fysiske, psykiske og helsemessige endringer som kan gi større eller mindre utfordringer. De fleste lever i mange år med utfordringer før det er aktuelt med tjenester fra kommunen. For mange er den sosiale møteplassen +Huset representerer et viktig holdepunkt i hverdagen. Noen møtes for en middag eller en kaffekopp i kafeen, andre for å være med på en aktivitet, mens andre igjen ønsker en prat med oss ansatte om endringer i livet.

Hvordan gikk det da med Erik? Han fikk nye venner og en aktiv hverdag. Det er i tråd med kvalitetsreformen Leve hele livet hvor aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap er ett av innsatsområdene. Vi vet at Eriks historie ikke er unik. Under pandemien var det mange som snakket om ensomhet blant eldre, men nå er det blitt stille. Vi ser at behovet for et fellesskap for mange eldre er tilstede hver dag, – også etter pandemien. +Huset er et sted hvor det er lav terskel og høyt under taket, her trengs ingen vedtak eller henvisning for å delta.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt