Debatt

Eldreomsorgen – underfinansiert og nedprioritert over mange år

Pårørende til personer med demens har ikke mer å gå på. Strikken har røket.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kjære politikere: Fra vi må .... til vi må gjøre. All ros til Fredriksstad Blad som retter oppmerksomheten mot eldreomsorgen, og demensomsorgen i Fredrikstad kommune. Vi har alle sett at eldreomsorgen har blitt nedprioritert år etter år. Det er ikke satt av nok penger til å drive tjenestene, og hvert år går de i underskudd. I hovedsetet for denne prioriteringen sitter Arbeiderpartiet.

Nå er vi kommet dit at de sier at vi ikke har råd til å bygge nok sykehjemsplasser, og at det ikke er nok ansatte til å ta seg av de eldre. Det blir sagt at vi må gjøre ting på annen måte. Vi må forebygge behov for sykehjemsplass. Vi må styrke hjemmesykepleien. Vi må bruke velferdsteknologi. Alt dette har vi hørt om i flere år. Det er ikke nytt at vi får flere pasienter, at sykehuset skriver raskt ut, at vi får flere pasienter med demens. Alt dette er kjente forhold som flertallspolitikerne glatt har valgt å se bort ifra de siste årene. En skulle nesten tro det er en ny oppdagelse. I stedet for å svare Vi må, må dere gjøre noe nå.

Når leder av Helse- og velferdsutvalget blir spurt om hva som må til for å komme oss ut av dette uføre, så får vi som svar at det er uheldig at det er sånn, at vi må se på årsaken til at det er kø.

Dere vet hvorfor det er kø. Det er nemlig ikke satt inn nok tiltak for å forebygge behov for sykehjemsplasser, dere bruker korttidsplasser til langtidsplasser, hjemmesykepleien er ikke styrket nok til at behovet for sykehjemsplasser avtar og velferdsteknologi er ikke tatt i bruk i vesentlig grad.

Og når utvalgsleder sier at det som må til, er omsorgsboliger og mer hjemmetjenester, ja så må de følge opp dette i budsjettet med økte midler. Ikke skyve det fram enda et år.

Slik vi i Fredrikstad demensforening ser på forslag til budsjett, og utvalgsleders svar i FB, er vi enda mer bekymret for at pårørende får ytterligere omsorgsbyrde. Pårørende til personer med demens har ikke mer å gå på. Strikken har røket.

Vi setter vår lit til at flertallet av politikerne i vår kommune ser alvoret, og vil prioritere primæroppgavene, som bl.a. er forsvarlige tjenester til våre innbyggere.

Vi som pårørende i Fredrikstad demensforening får også mange henvendelser fra ansatte i tjenesten, som ber oss om å være så snille å ta opp de forholdene som er i tjenesten. Vi håper hovedtillitsvalgte sier klart og tydelig fra til ledelsen i kommunen om at dette ikke er godt nok. Det er underbemannet på alle områder. Hvem taler de som jobber i tjenesten sin sak. Det hadde også vært fint for den offentlige debatten om de hadde ytret seg her. Det er veldig stille fra den kanten. La oss høre hva de mener.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt