Debatt

Tjenestetilbud som gjør at vi har liten grad av klasseskille innenfor helse

Det viktigste vi gjør er å sørge for at pengene våre blir brukt slik at alle får rett helsehjelp til rett tid.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Helene Saloua Apenes Matri, leder av helse- og velferdsutvalget, Fredrikstad Arbeiderparti

For meg er politikk viktig hver eneste dag – og det helt uavhengig av om det er valgkamp eller ikke. Det er derfor jeg engasjerer med gjennom å skrive leserinnlegg året rundt, og er i samtaler med enkeltinnbyggere, foreninger og interesseorganisasjoner året gjennom. Arbeiderpartiet og jeg mener at disse menneskemøtene er enormt viktig og lærerike.

Fredrikstad Arbeiderparti styrer en by i vekst, vi styrer en by som markerer seg ved å gi gode tjenester til innbyggere som har behov for tjenester fra kommunehelsetjenesten. Vi har over flere år bygget opp et variert tjenestetilbud. Et tjenestetilbud som gjør at vi har liten grad av klasseskille innenfor helse, vi har gjennom planverket vårt (og i praksis!) stort fokus på folkehelsearbeid – det gir kunnskap om hva som er godt forebyggende arbeid. Men, vi har også utfordringer knyttet til økt levekårsutfordringer og et stadig økende behov for tjenester.

Vi bevarer frisklivssentralen som er direkte med på å gi tjenester som er av forebyggende karakter, og tar folkehelseperspektivet på alvor.

Jobben som helsepolitiker er å sørge for å tilrettelegge for at alle innbyggere i Fredrikstad kommune får forsvarlige tjenester, og samtidig forvalte fellesskapets ressurser på best mulig måte. Det er derfor vi må fortsette med å rigge kommunehelsetjenestene våre slik at vi også kan tilby tjenester til innbyggere som ikke vil ha best nytte av omfattende tjenester i for eksempel institusjon.

Dette jobber Fredrikstad kommune med gjennom bærekraftsarbeidet, og tjenestene våre har fullt fokus på både forebyggende arbeid, men også et utviklingsarbeid som tar sikte på et bredere tilbud av tjenester som kan forsinke behovet for avanserte og omfattende tjenester. Det vil være bra samfunnsøkonomisk, men ikke minst bra for den enkelte.

Helene Saloua Apenes Matri, leder Helse- og velferdsutvalget, Fredrikstad Arbeiderparti.

Arbeiderpartiet mener det er viktig å bevare velferdsstatene for alle og da må vi ha fokus på både langsiktig og kortsiktig utviklingsarbeid. I det arbeidet vil jeg minne om nylig politisk vedtak: vi har sagt at vi bevarer frisklivssentralen som er direkte med på å gi tjenester som er av forebyggende karakter og tar folkehelseperspektivet på alvor. Momenter som dette mener vi er løsningen, og vil gi mer trygghet til innbyggere med liten eller stor grad av hjelpebehov. Fordi, det viktigste vi gjør er å sørge for at pengene våre blir brukt slik at alle får rett helsehjelp til rett tid. Jeg vet at innbyggerne i Fredrikstad vil det beste for byen og de som bor her og jeg vet at innbyggerne i Fredrikstad vil ha politikere som viser til hvordan partiet de representerer skal ivareta kommunen som et godt sted å bo.

Som helsepolitiker skal jeg fortsette å vise til hva jeg som arbeiderpartipolitiker i Fredrikstad gjør for helse og velferd i kommunen vår. Det kan være verdt å legge merke til at noen partier bruker sin spalteplass til å rakke ned på andres politikk mer enn å vise til sin egen politikk. Slik jeg ser det, skaper det dårligere grunnlag for gode demokratiske diskusjoner. Jeg vet at vi gjør mye bra og jeg vet at vi ikke er i mål med alt. Jeg kan love at vi skal fortsette med det som funker og vi skal jobbe utrettelig med å forbedre det som ikke funker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt