Debatt

Fredrikstad trenger et skifte, Fredrikstad trenger Høyre!

Vi kan være stolte av å bo i en vakker og attraktiv by, men hjelper det at vi ser flotte ut når skolebyggene og sykehjemmene våre forfaller til uakseptable tilstander?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er et lite år igjen til kommunevalget i 2023. Et år hvor det vil være alt annet enn «vanlige folks tur». Et år som vil bli preget av høye strømpriser, høye renter, høye levekostnader og tilsvarende dårligere råd for folk flest. Med en styring og vilje til å prioritere fra Arbeiderpartiet som er like tynn som lommeboka til «vanlige folk» er i ferd med å bli, er det på høy tid med et skifte i Fredrikstad!

Henriette Gaustad, Fredrikstad Høyre.

For det er ikke bare lommebøkene til innbyggerne i Fredrikstad, og andre «vanlige folk» i resten av Norge som lekker som siler om dagen, det samme gjør også lommeboken til Fredrikstad kommune.

Vi har allerede 8 milliarder i gjeld, og millionene fortsetter å fly ut av vinduet. Man skulle kanskje da tro at viktige ting knyttet til kommunens kjerneoppgaver, som f.eks. skolebygg og sykehjemsplasser da ble prioritert, men nei da! Her råtner skolebyggene på rot og vi sender barna våre til skolebygg og gymsaler med mugg, råte og fukt, noen i så dårlig stand at man ikke får være i gymsalen mer enn en time av gangen, mens champagnen sprettes for flotte ridesenter. Og ridesenter er flott det, men ikke på kommunens regning når man samtidig må levere det strammeste budsjettet i Fredrikstad i moderne tid!

Vi kan være stolte av å bo i en vakker og attraktiv by, men hjelper det at vi ser flotte ut når skolebyggene og sykehjemmene våre forfaller til uakseptable tilstander? Hjelper det å ha en pen hage, når man bor i et falleferdig hus?

Fredrikstad trenger å tenke nytt! Fredrikstad er helt avhengig av politikere som evner å ta styringen og som klarer å gjøre tøffe prioriteringer til det beste for byen vår. Denne oppgaven er Høyre klare for å ta! Den sittende posisjonen har vist gang på gang at de ikke klarer det. Byggene våre fortsetter å forfalle, evnen til å prioritere er fortsatt fraværende og oppgaven med å ta det ansvaret politikere skal ta er fullstendig overlatt til administrasjonen. Dette fungerer ikke!

Forfallet i skolen er helt uverdig både for lærerne og elevene som har dette som sine daglige arbeidsplasser.

Når kommuneøkonomien er så dårlig som den er mener Høyre at vi må fokusere på og prioritere kommunens kjerneoppgaver! Enten må man tenke nytt, og finne gode samarbeidsløsninger med private aktører og næringslivet eller så må andre råflotte prosjekter som ligger utenfor kjerneoppgavene vente til vi har fått orden på kommuneøkonomien.

Samtidig ser vi at forfallet i skolen er helt uverdig både for lærerne og elevene som har dette som sine daglige arbeidsplasser. Derfor mener Høyre at vi også må ta tak i vedlikeholdsetterslepet på skolene. Dette mener vi at kan finansieres ved å selge unna andre eiendommer kommunen eier, som ikke brukes, og som også står og pådrar seg enorme vedlikeholdsetterslep de også.

Det er mulig å gjøre noe med kommuneøkonomien. Det er ingen quick fix. Det krever tid, nytenkning, hard jobbing, tøffe og riktige prioriteringer og god styring! Høyre kan bidra med dette! Vi spøkte med Arbeiderpartiet om påmelding til Luksusfellen under valget i 2019. Det er åpenbart at de verken har deltatt eller har sett så mange episoder siden forrige valg. Jeg håper imidlertid de tar seg tid til en episode eller to før de fremlegger sitt forslag til budsjett!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt