Debatt

Manglende gangfelt i Haldenveien

Det er stor trafikk i Haldenveien, og det kan være med livet som innsats man forsøker å passere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: NAF avd. Fredrikstad og Omegn, veikomiteen ved Terje Andersen, Eskil Bentsen og Per-Bertil Andersen

Temaet om manglende gangfelt i Haldenveien, fylkesvei 130, ved Rema- og Europris-butikkene, har vært omtalt tidligere. Vi erindrer at det ble gitt noen vikarierende motiver fra fylkeskommunen om at en årsak var at hastighetsgrensen var 60 kilometer i timen.

Vi i NAF avdeling Fredrikstad og Omegn prøver igjen å vekke nytt liv i denne saken. Saken er den, at det kun er gang- og sykkelfelt på motsatt side av de omtalte butikker. Det er anlagt en midtrefuge med nedsenket felt, likeså senkede fortauskanter på begge sider av veien. Det mangler derimot både markert gangfelt og skilting. Det er stor trafikk i Haldenveien, og det kan være med livet som innsats man forsøker å passere begge kjørefelt. Dette oppmuntrer vel folk i nærområdet til heller å bruke bil, og det strider vel ganske sikkert med intensjonen om at vi skal gå og sykle.

Det hører med til historien at noen hundre meter i retning mot Skjeberg, er det anlagt gangfelt og skilting både ved Sølvstien/Regimentsveien og ved Begby Senter, begge i 60 kilometersone. Hva er så forklaringen på at dette er mulig?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt