Debatt

Gratulerer med dagen, alle lærere i Fredrikstad!

Lærerjobben er kompleks – og det er et stort ansvar som er lagt på læreren.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Jorulf Elias Laabak, bystyrerepresentant for Fredrikstad Høyre og medlem av oppvekstutvalget i kommunen.

UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens lærerdag, dagen markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle. Derfor er det på sin plass å gratulere alle lærere og takke dem for den innsatsen de legger ned i norske klasserom!

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, mestring og motivasjon – lærerne er derfor helt avgjørende for en god skole. Elevene får hjelp og veiledning med fag, men også hjelp og støtte med sosial utvikling og når livet føles litt vanskelig.

Lærerjobben er kompleks – og det er et stort ansvar som er lagt på læreren. De skal selvsagt undervise, men i jobben for å legge til rette for læring, mestring og trivsel, så fungerer læreren som så mye mer. De legger ned en enorm innsats for å gjøre skolehverdagen best mulig for tusenvis av elever, de har verdens viktigste jobb- men kanskje også den vanskeligste.

Derfor fortjener lærere vår takknemlighet, anerkjennelse og respekt for innsatsen sin, ikke bare 5. oktober – men hele året og i de fora og arenaer som fastsetter lærernes arbeidsvilkår.

Vi skal ha et samfunn med like muligheter for alle og hvor færrest mulig faller av «lasset». I dette bildet har læreren en nøkkelrolle. Med sin innsats, kompetanse og engasjement former de våre barn og unge gjennom å gi dem kunnskap, kompetanse og ferdigheter som vil ruste dem for videre utdanning og arbeidsliv. Dette er helt avgjørende for et bærekraftig samfunn og et godt liv for den enkelte.

Dette er ikke dagen for politisk retorikk, men det er viktig at vi erkjenner hvor viktig lærerens jobb er. Høyre ønsker derfor å øke lærernes status slik at det blir lettere å rekruttere og beholde lærere med god kompetanse. Tillit til lærerprofesjonen, mastergrad for lærere, skikkelig satsing på gode etter- og videreutdanningstilbud, gode karrieremuligheter og gode arbeidsvilkår vil kunne bidra til dette.

I Fredrikstad er det også et stort behov for å gjøre noe med arbeidsplassen til lærerne med nedslitte og elendige skolebygg, samt mangelen på læremidler. Skole koster penger, men for Høyre er dette en kjerneoppgave som skal satses på.

Tusen takk til alle lærere, for jobben dere har gjort, for jobben dere gjør og for jobben dere skal gjøre for barna og ungdommene i Fredrikstad. Dere kan og bør feire dagen med stolthet!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt