Debatt

Kystverket må vente med prøvemudring

Jeg håper folkevalgte på Hvaler ser utfordringene med å dumpe mudder i vår Skjærgård. Den må politisk behandles.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hvaler kommune har varslet forlenget saksbehandlingstid da tiltaket er av svært kontroversiell karakter og har stor betydning for Skjærgården på Hvaler. Den må politisk behandles.

Konsekvensene ved deponering kan være svært alvorlige.

Rammesøknaden ligger hos en av våre dyktige saksbehandlere. Hvaler kommune venter på høringssvar rundt saken og det kan tenkes at vi har behov for lenger saksbehandlingstid og at saken må vente til novembermøtene. Da må Kystverket vente med sin prøvemudring.

Som ordfører og deltaker i Oslofjordrådet som har jobbet fram de 62 tiltakene for Oslofjorden som alle kommuner må forholde seg til, mener jeg dette må dette gjennomgås på nytt. For meg har det hele tiden vært et spørsmål om å fjerne de giftige massene som hver dag virvles opp når skip går inn til havna og når det er høy vannføring i Glomma. I oppstarten av Oslofjordrådet for et par år siden, var jeg opptatt av at noen skulle se sammenhengen med de massene som hver dag kommer ut med Glomma og tilstanden i Oslofjorden.

Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap).

Jeg har siden tidlig i 2021 vært i kontakt med Miljødirektoratet for å få forsikringer om tiltaket og at dette bør ses i sammenheng med de utfordringene vi har i Oslofjorden i dag. Jeg mener vi er tjent med å få fjernet giften ved elvedeltaet til Norges største elv og har bedt om fokus på dette. Tiltaket bør i så måte får mer forskningsmidler og det bør bli et miljøprosjekt. Bare da kan vi få et vinn-vinn resultat, med fjerning av gift og friskere fjord.

Deponering av til dels forurensede masser i klasse 1–3 på Møkkalasset og svaleskjær ønsker jeg ikke.

Hvaler kommunes tillatelse er fra 2014, og den gang var vi meget skeptiske, men følte på presset fra kystverket til å vedta, fordi «Hvaler kommune kunne bli stående som erstatningspliktig hvis vi fortsatt fremmet forslag som kystverket ikke ville godkjenne som metode.» Jeg var selv aktiv i prosessen den gang og la fram nye svært strenge føringer for tillatelsen, men det fikk ikke flertall i kommunestyret.

Det har fremkommet ytterligere utfordringer i Oslofjorden etter det, og det ligger også ny kunnskap til grunn i dag. Konsekvensene ved deponering kan være svært alvorlige. Det er også endringer i miljøregnskapet fra 2013 til 2018 som bekymrer, her er inntjeningstiden (den tiden det tar etter mudringen før forholdene er som før oppstart) for forurensning med Kvikksølv endret seg fra 21 md. i 2013 til 27 år i 2018 regnskapet.

Mudringen foregår i Fredrikstad. Selve mudringen er ikke like kontroversiell så lenge det foregår på en særdeles skånsom måte, men deponering av til dels forurensede masser i klasse 1–3 på Møkkalasset og svaleskjær ønsker jeg ikke. Reguleringsplanen har også blitt gammel, derfor har vi anledning til å ta den opp til ny vurdering og nedlegge midlertidig forbud mot tiltak.

Det må etter min vurdering revurderes om man i 2022 skal åpne opp for omfattende deponering av forurensede muddermasser i havet. Trygg deponering på land er mer kostbart i dag men svært lønnsomt på sikt med tanke på at vi kan risikere store skader på livet i havet.

Ett av mange beskrevne konsekvenser er nedslamming av Tisler-revet, som medfører at det dør. Øyekoraller tåler ikke nedslamming. Vi har Europas største innaskjærs kaldtvanns-korallrev på Tisler, som er leveområde for veldig mange arter. Det beskrives at risikoen er liten for dette, men den er til stede. Det er mye vi ikke vet om konsekvensene og det er åpenbare mangler ved de utredninger som er gjort.

Hvaler har Sør-Østlandets største fiskerihavn i Utgårdskilen. Jeg er også bekymret for at dumping av «litt giftig» mudder skal gi ringvirkninger som vil ødelegge alle de framtidsutsiktene vi har for det vi skal høste i havet i fremtiden.

Ny kunnskap knyttet til ubalanse i bakterievekst i Oslofjorden bør også få sterkere søkelys. Bakterier som bidrar med nødvendige vitaminer for fisk og andre organismer bør forskes videre på. Jeg har også løftet saken inn i styret for Frisk Oslofjord 2-prosjektet fordi jeg mener dette bør ses i den store sammenhengen. Kystverket har vært helt tydelige på at dette ikke er et miljøtiltak.

Politikerne på Hvaler skal behandle saken, og jeg håper at folkevalgte på Hvaler ser utfordringene med å dumpe mudder i vår skjærgård.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt