Debatt

Mudring ved Borg havn: – Rødt er urolige

Spørsmålet er ikke om mudring skal foretas, men hvordan.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad - Sol Skipnes, lokallagsleder Rødt Fredrikstad og Hvaler - Vibeke Rosenberg, styremedlem Rødt Fredrikstad og Hvaler

24. oktober starter prøvemudring av farleden til Borg havn. Det blir første fase i et storstilt prosjekt som skal utdype farleden slik at skipstrafikken til havna blir tryggere.

Rødt Fredrikstad ser behovet for en utbedring og mudring av farleden. Det vil redusere sannsynligheten for grunnstøtinger og sammenstøt, og dermed faren for miljøforurensning. Borg havn er en stor arbeidsplass, og varetransport på skip et viktig moment når det gjelder utslipp av klimagasser.

Prosjektet er av såpass omfattende karakter at det har vært helt naturlig å løfte det til nasjonalt nivå. Da nasjonal transportplan for 2022–2033 var oppe i Stortinget i 2021 ble utdyping av innseiling til Borg Havn vedtatt prioritert i første seksårsperiode. I forkant av dette var saken oppe til høring i Fredrikstad. Der stemte Rødt for forslaget fra MDG for å sikre mest mulig varsom vedlikeholdsmudring, med landdeponi. Det står vi for fortsatt.

Spørsmålet er ikke om mudring skal foretas, men hvordan – eller nærmere bestemt: Skal mudringsmasser deponeres på land eller i sjø? Kystverket skal i første del av prosjektet lagre 0,2 millioner kubikkmeter på land, mens 0,5 millioner kubikkmeter skal i sjødeponi. Det er sterkt forurensede masser som skal landdeponeres, lettere forurensede eller rene skal i sjødeponi. Dette har Miljødirektoratet gitt sin tillatelse til.

Det er sjødeponeringen som gjør oss i Rødt Fredrikstad urolige. Partikler fra muddermassene vil spres mens selve deponeringen foregår, og vi er ikke overbevist om massene ikke vil slipes ned og føres ut med strømmene over tid. Kystverket skal overvåke sjødeponiet i 10 år – hva skjer etter den tid? Ut fra et føre var-prinsipp mener vi at all masse må renses og deponeres på land på miljøforsvarlig måte.

Situasjonen nå er imidlertid at Kystverket kan handle innenfor de tillatelser som Miljødirektoratet har gitt. Vekten må derfor legges på å følge med på om Kystverket opererer innenfor disse, og agere kraftfullt for å få stanset prosjektet hvis så ikke skjer. Rødt Fredrikstad gir full støtte til miljøorganisasjoner og engasjerte som fokuserer på denne oppgaven.

Debatt:

Nei til sjødeponi i Hvalerskjærgården

Hvorfor det er viktig å mudre innseilingen til Borg havn

Jøssingfjorden og Oslofjorden er skrekkens eksempler. Hvalerskjærgården står for tur

Vi kan ikke ta sjansen på at ytre Hvaler Nasjonalpark, Koster og innløpet til Oslofjorden kveles

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt