Debatt

Dropp bøtte og spade i mudringen av Hvalerskjærgården

Det blir lokalpolitikerne som må stå til ansvar, og alle vi som elsker Hvaler som må bære følgene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Kristin Stuestøl, Hvaler

Her er mitt tredje brev om mudring fra redd dame på Skjærhalden. Jeg er veldig klar over at dette kanskje er mitt viktigste bidrag til samfunnet og generasjonene etter oss, dette å stå opp for Hvalerskjærgården. Kanskje det viktigste jeg gjør i livet, derfor har det tatt litt lengre tid å formulere dette, mitt foreløpig tredje brev. Jeg ønsker at flest mulig leser det, derfor må det bli så kortfattet og lettlest som mulig og jeg tror at jeg har greid å komprimere alt i tre hovedpunkter.

Punkt I: Ansvarliggjøring.

Dette, mitt tredje brev om mudring og deponering i Hvalerskjærgården, stiler jeg til kommunestyrene på Hvaler, i Fredrikstad og i Sarpsborg som eiere av Borg Havn. Kystverket er så stort og uangripelig og det virker som de kan ture fram som de vil, lokke og lure først og så lyve og bedrive ansvarsfraskrivelse etterpå. Så det blir lokalpolitikerne som må stå til ansvar og alle vi som elsker Hvaler som må bære følgene.

Jeg må poengtere at dette handler om sak og politikk, ikke personutlevering. Jeg har fått et godt inntrykk av Mona Vauger, for eksempel, og mener at hun er en god ordfører for Hvaler i stort sett alle saker, men ikke i denne. Hun blir dessverre en slags gallionsfigur der hun stikker nakken ut, laglig til for hogg, som nåværende arbeiderpartiordfører for Hvaler kommune.

Jeg vil slå fast at alle kommunestyrerepresentanter fra alle partier helt fra denne sakens begynnelse, fra 2014 da tillatelsen ble vedtatt og helt til slutt, vil bli stilt til ansvar hvis det verste skulle skje. Jeg kan nesten omformulere det til når det verste skjer, dessverre.

Jeg har forstått at et strengere målingsettersyn i prøvemudringen foreslått av Ap og SV ble nedstemt i kommunestyret i 2016. Et flertall bestående av SP, H, V og Frp stemte bort disse sikringssystemene. Høyre og Frp regjerte her da, har jeg hørt. Så igjen: Hele kommunestyret må ansvarliggjøres! Det er fint at nye representanter i Frp har tatt til fornuft og snudd, men de var med på å stemme ned forslagene som ville gjort vaktholdet rundt dumpinga strengere og sikrere, og var med på å godta denne potensielt destruktive avgjørelsen.

Så når jeg får en litt vemmelig følelse av at Frps tydelige deltakelse på folkemøtet handler vel så mye om partipolitikk og stemmesanking som naturvern, så må jeg få si at denne saken er så uendelig mye viktigere!!!

Her er århundrets viktigste sak, og det burde vært tverrpolitisk enighet om å slåss for ren Skjærgård!

Punkt II: Å ta lærdom av lignende saker, og å lære av de beste i klassen, eller: bøtte og spadeteknologi.

Alle som har vært barn, som har barn eller barnebarn, ja alle som har lekt med bøtte og spade på stranda vet dette: våt sand siles, renner og spres veldig lett og man mister mye ut i vannet før man får løftet resten opp i bøtta.

På en naivistisk reklamefilm i regi av Kystverket, vises en lekter med en stor grabb. Denne grabben skal grave opp giftig mudder fra bunnen av innkjøringa til Borg havn, og helles opp i lekteren. Dette vil være som spaden og bøtta: mye, kanskje mesteparten vil renne ut på vei opp i lekteren. Det ligger en film ute på nett: «Lillebror ser deg» om akkurat denne fremgangsmåten i levende live fra Oslomudringa. Den er ikke naiv!

I godkjennelsen fra Miljødirektoratet om «vår» mudring, kreves det at den beste og nyeste teknologien benyttes i mudringen. Det er ikke grabb! Nei vi må til land som er gode til dette og lære: Nederland og Tyskland (Elben) for eksempel. Her brukes det en slags undersjøisk støvsuger. Den støvsuger bunnen og leder alle giftmassene om bord på lekteren. Og så blir det deponert på land!

Denne teknologien har vi til rådighet i dag, og vi slipper bøtte og spade teknologien som kystverket og Agder Marine reklamerer for.

Punkt III: Å delta på folkemøter; folkeopplysningsmøter.

Jeg har vært på folkemøte. Det foregikk i Fredrikstad Bibliotek den 13. september kl. 18:00. Det var i regi av blant annet Neptun Network og Redd Hvalerskjærgården og jeg lærte mye!

Det viktigste, og mest betryggende var at jeg ikke er alene om å være redd, og sint. Det var mange flinke folk der som har vært redde og sinte i mange år allerede. Folk som sitter på masse kunnskap og krefter og som er villige til å kjempe for paradiset vårt. Takk!

Noen av disse fantastiske folka, innså hvor galt bøtte og spade politikken i Oslofjorden ville bli, og de kan bevise med målinger av giftdeponiet, at Kystverket lyver om følgene og at giftdeponiet har blitt spredd utover hele Oslofjorden. Altså: det er ikke noe deponi lenger!

Det er temmelig bakstreversk og søkt av Klima og miljøvernminister Espen Barth Eide å skulle redde Oslofjorden ved å bestille renseanlegg av kommuner oppover langs elvene og snakke om kloakk og avrenning fra landbruket, når «alle» vet at giftmudringen gikk skeis. Alle de avbøtende tiltakene han forfekter er vel og bra, men burde vel ha blitt gjennomført for mange tiår siden og ikke få skylda for den totale katastrofen som havdeponeringen ble.

Og hvis noen ser at «vår» deponering vil bli bedre, så vær så snille å overbevise meg!

Jeg lærte også, på møtet, fra en redd grunneier, jeg husker dessverre ikke navnet ditt, men etternavnet må vel være Fuglevik, (et så vakkert navn: en vik for fugler) at du har etterlyst faren ved å grave i områder med kvikkleire. Men at du ikke har fått svar på bekymringsmeldinger og ikke har blitt hørt. Dette er en skam!

Jeg har gjort meg noen tanker rundt dette, og jeg har faktisk blitt litt oppglødd. Hva hvis første grabbetak setter kvikkleira i bevegelse slik at bygninger og konstruksjoner renner ut i vannet! Selvfølgelig uten at mennesker eller dyr blir skadet, men likevel en elv av verdier ut i vannet ved første spadetak! Da blir det vel bråstopp i prosessen, for om politikerne våre ikke vet verdien av ren, uerstattelig natur, så kan de veldig mye om verdien av penger.

Da ønsker jeg deg ingenting vondt, selvfølgelig, Fuglevik, bare en rask begrensning av skadene.

Så vil jeg minne om at prøvemudringen begynner den 24. oktober. Da bør alle vi redde folka være med og forsikre oss om at beste mulige teknologi blir brukt, og at bøtta og spaden ligger hjemme i sandkassa.

Debatt:

Mudring ved Borg havn: – Rødt er urolige

Nei til sjødeponi i Hvalerskjærgården

Hvorfor det er viktig å mudre innseilingen til Borg havn

Jøssingfjorden og Oslofjorden er skrekkens eksempler. Hvalerskjærgården står for tur

Vi kan ikke ta sjansen på at ytre Hvaler Nasjonalpark, Koster og innløpet til Oslofjorden kveles

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt