Debatt

Flere gir uttrykk for redsel over å ferdes til fots på fortau

Per definisjon kan ikke elektrifiserte sykler og elsparkesykler regnes for å være myke trafikanter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Jan-Hugo Holten, Norges Miljøvernforbund(NMF).

Av: Jan-Hugo Holten, Norges Miljøvernforbund (NMF), regionansvarlig Østlandet og styremedlem

Norges Miljøvernforbund (NMF) er bekymret for den økende bruk av nevnte elsparkesykler og elsykler på fortau og gang- sykkelvei, og redd for at disse i tillegg til å være til fare for myke trafikanter, vil fortrenge myke trafikanter som vil medføre økt bilkjøring og økte utslipp. Dette fremgår av et brev til Samferdselsdepartementet fra NMF.

Kjøring med elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand, har nå blitt bøtelagt ved dom i Norge. Vi etterlyser håndheving av loven hva gjelder hastighet når det gjelder elsykler, og elsparkesykler på fortau/ gangvei og gågate i henhold til «Forskrift om kjørende og gående, paragraf 18», om hensyntaking av fotgjengere og forbikjøring i maks 6 km/t.

Daglig observeres forbikjøringer i langt over 25 km/t av motoriserte sykler – og elsparkesykler, dette ofte i sikk sakk mellom eldre mennesker på fortauet eller i gågate.

Flere gir uttrykk for redsel over å ferdes til fots på fortau, og vi frykter økt bilisme som en konsekvens.

Vi etterlyser nasjonal informasjon i form av kampanje med mer, og ikke minst håndheving av loven ved aksjoner og bøter ved overtredelse ettersom overholdelse av denne lovparagrafen er like viktig som å slå ned på ruspåvirket kjøring enda større risiko.

Per definisjon kan ikke elektrifiserte sykler og elsparkesykler regnes for å være myke trafikanter. Hastigheten er for høy og de er vesentlig tyngre enn umotoriserte framkomstmidler. Til sammenligning, vil det fra og med 1. september i år i Sverige, være ulovlig å ferdes på fortau og gangveier med motoriserte framkomstmidler, også elektriske.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt