Debatt

Høye energipriser og klimamål

Hvordan skal vi nå klimamålene våre og redde landet ut av energikrisen vi nå står i?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Arbeidsutvalget, Klima Østfold.

I Klima Østfold samarbeider kommunene og fylkeskommunen for å styrke klimaarbeidet slik at vi kan nå klimamålene våre. I tillegg jobber vi med å bidra til å nå Parisavtalens ambisjoner. I den anledning er det viktig at industrien og lokale bedrifter fortsetter å vise vei i å fase ut bruken av fossile energi kilder – og heller tar i bruk rene kilder, som overskuddsenergi fra avfall, restenergi fra egne og andres prosesser, biogass, og strøm fra vann, vind og sol.

Problemet nå er de høye energiprisene. Norges vassdrag- og energidirektorat varsler høye priser ut året, og i tillegg er det en endring i den europeiske energipolitikken – EU skal frigjøre seg fra russisk gass. Og ettersom norske strømpriser delvis er styrt av europeiske gasspriser så kan dette bety krise for bedrifter og industrien i hele Norge. Konsekvensene kan vi allerede se, for eksempel Nordic Paper på Greåker i Sarpsborg, måtte stenge produksjonen grunnet de høye strømprisene som var den siste uken i august.

Vi må tenke langsiktig, og i bunn og grunn må vi bruke energien vår klokere.

Klima Østfold har lenge arbeidet med klima- og energispørsmål i fylket og blant kommuner, og den energisituasjonen vi står oppe i nå er både venta og varslet på lokalt og regionalt nivå. Staten har i over ti år pålagt kommuner og fylkeskommuner å lage klima- og energiplaner, med ambisiøse mål for energieffektivisering og ny fornybar energiproduksjon. Dette er et arbeid som er tatt på største alvor og tusenvis av innbyggere, næringsliv og frivillighet har lagt ned tusenvis av arbeidstimer på å utarbeide disse planene. Problemet er at fylkene og kommuner verken har fått mandat eller middel til å ta skikkelig tak i strømkrisa.

Næringslivet skriker etter strømstøtte, og det er forventet at en ordning skal komme på plass. Vi i Klima Østfold oppfordrer til en satsing på energieffektivisering og omlegging til andre energibærere gjennom denne støtten. Biogass, fjernvarme, og gjenbruk av ressurser og energi kan bidra til å avlaste strømnettet. Vi oppfordrer til at det gjennom effektive rettighetsbaserte ordninger blir delt ut mer tilskudd fra Enova, til både bedrifter, innbyggere og kommuner, for energieffektiviserende tiltak. Det ligger tilgjengelig flere millioner som Enova ikke har klart å bruke, og disse burde bli sendt ut i landet. Be fylkeskommunene om å bruke nettverkene sine; Klimapartnere, Klimasmart Landbruk og kommunale klimanettverk, og opprett regionale energikontor slik at alle, ikke bare de store og innovative, kan få tilgang på faglige energiråd og enkle støtteordninger.

Vi er et ressurssterkt land, på en ressurssterk klode. Vi har mer enn nok fornybar energi, og all den teknologi vi måtte trenge for å både produsere og transportere den. I norske hjem kan det med fordel gis god opplæring i hva som er energieffektiviserende tiltak som varmepumpe, etterisolering, omlegging til LED-lys, god vedfyring i områder med lite luftforurensing, osv. I Klima Østfold har vi gode erfaring på delekultur. Her har vi over flere år hatt god energirådgivning som gjerne kan deles med flere. Dette er enkle grep for moderne energieffektivisering og vil komme folk flest til gode. Det er viktig å ikke sette landet i en krise med energiunderskudd som følge av elektrifiseringen.

Vi må tenke langsiktig, og i bunn og grunn må vi bruke energien vår klokere. Vi må kunne klare å tenke flere ting på en gang – både hvordan å nå klimamålene våre samt hvordan å redde landet ut av energikrisen vi nå står i.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt