Debatt

Full støtte til lærerstreiken

Kampen handler først og fremst om å ta vare på undervisningskvaliteten i fellesskolen vår.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Hannah Berg, gruppeleder, Rødt Fredrikstad - Laila-Brith Josefsen, medlem oppvekstutvalget for Rødt Fredrikstad - Sol Skipnes, lagleder Rødt Fredrikstad og Hvaler, og Lisbeth Sandvik, sekretær Rødt Fredrikstad og Hvaler.

Siden før sommeren har lærerne i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag vært i streik. Nå i august har streiken blitt trappet opp i flere omganger og fra neste uke av blir også lærere i Fredrikstad tatt ut i streik.

Rødt Fredrikstad gir med dette sin fulle tilslutning til lærerstreiken som nå trappes opp ytterligere.

Ifølge tall fra SSB blir nærmere 1/5 av all undervisning som gis i norske klasserom gitt av personell uten godkjent lærerutdanning. Dette tallet er altfor høyt. Skolen har behov for en rekke fagprofesjoner som kan gjøre skolen til en god læringsarena for alle elever, men bare læreren er lærer. Lærerutdanningen er avgjørende for at en skal være rustet til å mestre jobben på en best mulig måte.

Vi ser med bekymring på at søkertallet til lærerutdanningen faller for tredje året på rad, samtidig som lærermangelen er stor. At 40.000 utdannede lærere i tillegg i dag ikke utfører sitt yrke, og halvparten vurderer å søke andre jobber, forteller oss at lønns- og arbeidsvilkår for dagens lærere er for dårlig.

Kampen handler først og fremst om å ta vare på undervisningskvaliteten i fellesskolen vår og hvordan vi skal klare å beholde og rekruttere kvalifiserte lærere.

Rødt Fredrikstad gir sin fulle støtte til streiken.

Hannah Berg , Rødt Fredrikstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt