Debatt

Alle elever bør få lærebøker!

Skole koster penger, men skole må være en prioritert kjerneoppgave for kommunen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tre engasjerte fedre fra Kråkerøy, beskriver i Fredriksstad Blad en uholdbar situasjon der barna ikke får lærebøker i viktige fag som matematikk. Vi kan selvsagt ikke ha det slik at elevene våre mangler lærebøker på skolen, det er alt annet enn bærekraftig.

Jorulf Elias Laabak, bystyrerepresentant for Fredrikstad Høyre og medlem av oppvekstutvalget i kommunen.

Det er dessverre ikke første gang foresatte og elever gir uttrykk for en mangelfull læreboksituasjon. Ja, bekymrede lærere har også etterlyst lærebøker til elevene – for mangel på lærebøker fører til ukonsentrerte elever, dårligere læring og leseforståelse, samt mye kopiering. En kan også spørre seg i hvilken grad faglærerne får være med å bestemme valg av lærebøker, og om disse skal være analoge eller digitale? Uansett er det uakseptabelt at elever og lærere står uten lærebøker på grunn av innkjøpsstopp slik bekymrede foreldre på Kråkerøy beskriver.

For med fagfornyelsen har det kommet et behov for å kjøpe inn nye læremidler i mange fag, både tradisjonelle analoge lærebøker og digitale læremidler. I en stadig mer digitalisert skole ser vi nå at hoveddelen av læreverk og læremidler er digitale. Digital kompetanse og digitale læremidler er et viktig satsingsområde og er kommet for å bli, men samtidig bør vi også ta innover oss forskning som viser fordelene med analoge lærebøker og det faktum at elever lærer og husker mer om de skriver for hånd. Derfor må den enkelte skole finne en god balanse mellom digitale og analoge læremidler.

I oppvekstutvalgets møte den 20. april stilte undertegnede sju spørsmål til utvalgsleder om læremiddelsituasjonen i Fredrikstadskolen, dette var på bakgrunn av bekymringer fra foresatte, Utdanningsforbundet og omtale i media når det gjelder læremiddelsituasjonen ved innføring av fagfornyelsen. Et av svarene var at alle trinn har tilgang til digitale læremidler i alle fag, og at disse er tilpasset den nye læreplanen. I oppvekstutvalgets møte 31. august svarte direktør for utdanning og oppvekst på spørsmål rundt bekymringer vedrørende innkjøp av lærebøker og innkjøpsstopp. I klartekst ble det sagt at innkjøpsstopp ikke gjelder innkjøp av analoge lærebøker, og at det er opp til hver enkelt skole å velge digitale læremidler eller analoge lærebøker. Her opplever altså foresatte og elever en annen virkelighet enn det som blir kommunisert fra rådhuset.

Skole koster penger, men skole må være en prioritert kjerneoppgave for kommunen. Det er svært dårlig økonomi å spare på kvaliteten til de unges utdanning. Elever og lærere må få fremtidsrettede og moderne skolebygg, samt tilgang på læremidler av god kvalitet – det er det eneste bærekraftige på lang sikt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt