Debatt

Dagens bibelord = består ikke?

Ett bibelord hadde vært fint å ha fortsatt i Dagsavisen Demokraten.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Kathrine og Jo Inge Pettersen, Halden

Det som alltid består - består ikke Dagsavisen Demokraten? Etter en lengre dialog med Dagsavisen Demokraten gjort en bestemmelse om at «dagens bibelord» ikke får noen spalteplass i avisa nå. Begrunnelsen er at ledelsen mener at dette ikke har noe å gjøre i en lokalavis. For noen var denne spalten nok også til oppmuntring, siden den ble (gjen-) innført i 2011 og inntil Dagsavisen tok over avisen i november 2018. Det har derfor fra 2019 vært søkt om å få den gjeninnført. Dette gjøres for å offentliggjøre denne dialogen.

12.08.2018 I en e-post fra undertegnede til avisen: «Ser at Dagens bibelord dessverre har vært uteglemt fra dagens avis?». Slikt kunne skje. Det ble rettet opp. De begynte å utheve bibelversene og det kunne være hele avsnitt. Det var det første u.t. slo opp. I november dette året (2018) vet vi at Dagsavisen kjøpte opp Fredrikstadavisa Demokraten. Og med dette ble også «dagens bibelord« borte.

Høsten 2019

Siden da hadde undertegnede en pågående dialog først med adm. dir. så med lokal redaktør i Dagsavisen Demokraten. Forhørte først med adm. dir. om muligheten for å ha ett «dagens bibelord« i alle Dagsavisens aviser? Det var vedkommende ikke så interessert i. Men han innrømmet allikevel mot slutten av denne telefonkonversasjonen at han nok var interessert i å vite hvilken innstilling «folk i gata (i Fredrikstad) nå hadde til dette». Dette resulterte i at vi gjorde noen enkle spørreundersøkelser under høsten 2019 (merk. adm. dir. spurte ikke u.t. direkte om dette, men vi kvitterte bare på denne interessen fra ledelsen av Dagsavisen og responderte i en e-post om at vi ville ta «denne ballen opp». Rådførte med én betrodd medarbeider i avisa gjennom mange år; Tomm Pentz Pedersen (også tidligere redaktør), om hvordan vi burde gjennomføre en slik undersøkelse blant annet med tanke på kredibilitet og ivaretakelse av personvernet (noen råd ga han oss, igjen på vår egen forespørsel).

«Uavhengig om du selv nå abonnerer på Dagsavisen Demokraten, hvilken innstilling har du til – om denne spalten gjeninnføres nå?» 3 dager, et tilfeldig utvalg. Kun fornavn (egen underskrift) hvor i kommunen man var tilhørende (postnummer) Og ett svar; «Negativ, moderat positiv eller veldig positiv», undersøkelser ble foretatt ved nye Fredrikstad Stadion føre ett par fotballkamper, 08.10.19, 23.10.19 (henholdsvis mot Moss (0–1) og Kvik (2–0) og 03.11.19 ved ferjeleie (østsiden).

3/6 2020 Etter en lengre dialog med avisa, hvor man også hadde sett litt nærmere på undersøkelsene og om «dagens bibelord» da kunne finne sin plass i spaltene igjen, kom ledelsen fram til at man ikke ønsket dette. Dialogen hadde vært positiv og imøtekommende fra den lokale ledelsen av Avisa. Det har vært en del e-poster, ett par samtaler – «over desken» og i samtaler med Redaktør. «Det er ikke lokalt stoff, å ta inn denne spalten». Man ga nok også uttrykk for at man var betenkt over at dette kunne virke rart – å ha denne spalten; «dagens bibelord« i Avisa.

Så undersøkelsen da? Den var -ikke overveldende negativ. Derimot var den overveldende positiv. 69 besvarelser (08.10.19, 23.10.19, 03.11.19): Og redaksjonen hadde visst også tillit til at den var «autentisk og sann – oppriktig foretatt«, sa de (?!)

Resultat ble: 4 negative. 47 moderat positive. 17 veldig positive.

(Dagsavisen fikk alle svarskjema – hvor de også så alle underskriftene (fornavn og postnummeret).

Undersøkelse på Facebook.

Hadde også en undersøkelse på Facebook som Dagsavisen Dagen selv satt opp (10.10.19), da også på u.t. forespørsel. Også her var det ett positivt resultat, men ett mye mere «moderat positivt« svar enn i intervjuene. Resultat: 8 negative. 9 moderat positive. 3 veldig positive (2/5 negative, 3/5 positive).

18.07.22 Men var så ikke Avisa oppriktig? «Vi tror at du var oppriktig og svarene var oppriktige.« Så Fredrikstadfolk kunne gjerne ha ett: Dagens bibelord. Det var greit. Dialogen med avisa var fin. Men?

Ett bibelord hadde vært fint å ha fortsatt i Dagsavisen Demokraten. «Og man leser vel det man vil«? Tomm Pents svarte også fra «desken« på spørsmål fra Henriette Ydse Krogstad (Redaktør); «Det var aldri noen negativ tilbakemelding til Avisa -alle de årene som Fredrikstad Avisa Demokraten hadde dette». Tror heller ikke Bibelen noen gang har skadet noe menneske. Ett sant og godt Ord. Men skadde mennesker har nok benyttet seg av bibelord for å trykke andre mennesker ned – ikke minst da kanskje i ett historisk perspektiv. Men da er det jo ikke bibelordet som er utfordringen. Og hva har så bibelen og den judeokristne arven gitt vår kultur? Det får vi ikke svar på nå.

Men Dagsavisen Demokraten har gjort én beslutning. Den må i alle fall aksepteres. Jeg ga de en gave (bibel) og en flaske alkoholfri vin. De fortjener ros for vennlighet. Er det derfor ett forsvarlig svar? Er det endog et svar som fortjener respekt? Syntes det var greit å skrive dette leserinnlegget, på denne dialogen som har foregått. Redaktør, Henriette Ydse Krogstad, poengterte også noe å påminnes; «I hele denne tiden er det ingen andre som har klaget på at Dagens bibelord ble fjernet.» Vi glemmer visst.

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. (matt. 24.35)

Består ikke bibelordet? La oss derfor bare så innstendig vi kan -igjen, be den lokale ledelse og administrative ledelsen i Oslo om å revurdere sin beslutning. Takk

Takk for dialogen!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt