Debatt

Etterlyser konkrete tiltak fra regjeringen for å redusere rusrelaterte trafikkulykker

Fra det øyeblikk en påvirket bilfører setter seg bak rattet, utgjør han en stor fare i trafikken.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hittil i år nærmer totalt antall omkomne seg 50. Det betyr at det for første gang siden 2016 går mot flere drepte enn foregående år. Én av fire forulykkede dør på grunn av fyllekjøring. Et samlet landsmøte i MA – Rusfri Trafikk etterlyser nå flere spesifikke tiltak fra regjeringen for å minimere antall rusulykker.

I fjor omkom totalt 80 personer i veitrafikken. Statens vegvesen opplyser at dybdeundersøkelsene av disse ulykkene foreløpig ikke er ferdigstilt. Dermed kan ikke årsakene fastslås enda, men basert på statistikken for de siste ti årene kan man forvente at rundt en fjerdedel omkom på grunn av ruskjøring. I 2020 var tallet 26 prosent.

Selv om antall drepte har gått ned fra år til år, holder andelen rusulykker seg dessverre stabil.

Ruspåvirket kjøring er et stort samfunnsproblem. Det rammer hensynsløst og utgjør en alvorlig trafikksikkerhetsrisiko. Hvert år blir uskyldige drept på grunn av andres dårlige valg. Det kan vi ikke tillate i et velferdsland som Norge.

Fra 1. mars ble det innført grenser for amfetamin/metamfetamin tilsvarende 0,5 og 1,2 promille. Vi som organisasjon er selvsagt fornøyd med lovendringen, men mener det ikke er nok for å få ned andelen alvorlige trafikkulykker forårsaket av rus. Tiltak som flere politikontroller og bedre veier er også viktige og gode, men heller ikke tilstrekkelige. Fra det øyeblikk en påvirket bilfører setter seg bak rattet, utgjør han en stor fare i trafikken.

Et samlet landsmøte ser det som svært viktig at regjeringen følger opp vårt holdningsskapende arbeid. Dersom Norge med god samvittighet skal fortsette å forplikte seg til Nullvisjonen, må det også iverksettes konkrete tiltak som bidrar til å oppnå den.

FAKTA OM RUSKJØRING:

Statens vegvesen sine dybdeanalyser viser at rus er en faktor i minst 25 prosent av alle dødsulykker på veiene i dag. På samme tid kjøres det 140 000 bilturer i Norge hver dag av ruspåvirkede førere. Nest etter alkohol er cannabis det hyppigst påviste rusmiddelet i de alvorlige ulykkene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt