Debatt

Mangel på arbeidskraft er en stor utfordring. Vi har lav arbeidsledighet

Du må selv stå på for å få jobb. Men vi kan gi mange gode råd til deg som arbeidssøker, og til deg som er arbeidstaker.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Lise Mette Paulsen, leder for NAV Fredrikstad og Knut Tore Eide, leder for NAV Hvaler

Akkurat nå er det rekordmange ledige stillinger i Fredrikstad og Hvaler. Mange bransjer har et stort behov for arbeidskraft. Samtidig står hele 1 av 4 i alderen 20–66 år i vårt område utenfor arbeidslivet.

Skal næringslivet få dekket behov for flere ansatte, må vi ta i bruk kompetansen og egenskapene til personer som i dag står utenfor arbeid.

Fredriksstad Blad har den siste tiden blant annet skrevet om at det er rekordmange antall ledige stillinger. Nå har vi en unik mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet. Mediebildet og samfunnsdebatten preges nå av to ulike vinklinger:

  • Arbeidskraftreserven er brukt opp i en del bransjer. Mangel på arbeidskraft er en stor utfordring. Vi har lav arbeidsledighet. Ved utgangen av april var den på 2,8 prosent.
  • Samtidig er det mange mennesker i alderen 20–66 år som enten midlertidig eller varig er utenfor arbeidslivet. Dette inkluderer arbeidssøkere, mottakere av arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller sosialhjelp. I Fredrikstad er dette tallet 25,5 prosent av alle mellom 20 og 66 år. På Hvaler er tallet 25 prosent. Det vil si at flere enn hver fjerde person mellom 20–66 år jobber ikke. På landsbasis utgjør denne gruppen 20–66 år utenfor arbeidslivet hele 692.000 mennesker. De kan deles i tre kategorier:
  • De som ikke vil jobbe. Det kan for eksempel være at de tar seg av barn eller foreldre.
  • De som ikke kan jobbe. Det kan for eksempel være helse, mangler utdanning eller språk.
  • De som ikke får jobbe. Det kan for eksempel være mangel på lærlingplasser eller deltidsstillinger.

1 av 4 i alderen 20–66 år i Fredrikstad og Hvaler er cirka 14.500 mennesker. Hvis alle de menneskene står på rekke og holder hverandre i hendene, med én meters avstand mellom kroppene, vil denne lenken strekke seg fra Stortorvet i Fredrikstad, gjennom hele Kråkerøy og helt ut til nordenden på Vesterøy.

Bedriftsundersøkelsen som nylig er lagt fram viser forventning om rekordhøy vekst og stor etterspørsel etter arbeidskraft de kommende tolv månedene. Undersøkelsen er utført blant 11.000 virksomheter i privat og offentlig sektor i hele Norge. Den viser at de manglet 70.000 arbeidstakere i første kvartal. 27 prosent av bedriftene har hatt problemer med å rekruttere arbeidstakere med kompetansen de ønsket.

Aktiviteten i norsk økonomi har skutt voldsom fart etter to år med pandemi samtidig som mange utenlandske arbeidstakere har valgt å bli værende i hjemlandet fordi lønnsutviklingen har bedret seg der. Bedriftsundersøkelsen viser at mangelen på arbeidskraft er størst innen helse og sosial og bygg og anlegg.

Det er størst mangel på sykepleiere, tømrere, snekkere, helsefagarbeidere, salgsmedarbeidere og butikkmedarbeidere.

Vi kan ikke lenger basere oss på at økt arbeidsinnvandring skal dekke behovet for økt arbeidskraft. Vi kan dekke noe av dette behovet ved å mobilisere vår egen arbeidskraftreserve. NAVs visjon er å gi mennesker muligheter. Da må vi sammen ta i bruk de ressursene som allerede finnes.

For hver enkelt som står uten arbeid kan situasjonen være alvorlig. Arbeid er viktig på alle måter i vårt samfunn. Da får vi brukt våre egenskaper, det er identitet, og det gir trygghet sosialt og økonomisk. Høy sysselsetting er en forutsetning for at vi også i fremtiden kan ha gode velferdstjenester i Norge.

Et godt samarbeid mellom NAV, næringsliv, utdanning og helse kan bidra til at flere får muligheten til å delta i arbeidslivet. Det er mange bedrifter i vårt område som er gode på inkludering. For at vi skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt er vi avhengig av mange flere.

Vi har mange flotte ressurser i samfunnet som ennå ikke er arbeid. De ledige har ikke alltid kompetansen som etterspørres av arbeidsgiverne. De vil ikke alltid kunne gå rett inn i alle former for jobber. Men ved hjelp av kompetanseheving fra NAV og utdanningssektoren vil de kunne dekke behovet for arbeidskraft mange steder. NAV kan hjelpe arbeidsgivere med rekruttering, tilrettelegging og lønnstilskudd.

Du som står utenfor arbeid vil finne en lang rekke råd og tips på www.nav.no om hvordan du kan komme inn i arbeidslivet. Start med å registrere din CV og å registrere deg som arbeidssøker eller ved å ta kontakt med NAV-kontoret.

NAV kan hjelpe deg med karriererådgivning, kartlegge hva du har av kompetanse og erfaring og hva du trenger mer av. Vi har mange flinke veiledere og mange verktøy for å hjelpe deg, men du må ha en plan for hva du kan og hva du vil.

Du må selv stå på for å få jobb. Men vi kan gi mange gode råd til deg som arbeidssøker, og til deg som er arbeidstaker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt