Debatt

Bemanningskontroll fører nødvendigvis ikke til kostnadskontroll ute i tjenestene

Det blir ikke ansatt folk i barnehager, skoler eller omsorgs- og helsetjenestene fordi det er gøy, men fordi det er et reelt behov.

«Det finnes ingen raske løsninger på det omstillingsarbeidet kommunen skal igjennom, men kommunen kommer ikke i mål hvis de ansatte ikke orker mer.» Illustrasjonsfoto:
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad og Laila-Brith Josefsen, representant for Rødt i oppvekstutvalget.

20. april fikk formannskapet, gruppeledere og utvalgsledere oversendt et notat med orientering fra kommunedirektøren om administrative tiltak for forsterket kostnadskontroll som vil bli iverksatt. Blant disse tiltakene skal alle ansettelser og bruk av vikarer eller overtid vurderes strengt i forhold til behov. Vurderinger skal ta utgangspunkt i hensynet til gjennomføring av forsvarlig og lovpålagt drift, og forhold som berører liv og helse.

I utgangspunktet er det en sunn øvelse for en kommune å vurdere om det egentlig er behov for å erstatte ansatte som slutter, eller om det er rom for å tenke nytt rundt de ressursene man allerede har. Allikevel er Rødt bekymret for den belastningen ansatte ute i tjenestene våre – de som er nærmest innbyggerne – har stått i over flere år.

Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad og Laila-Brith Josefsen, representant for Rødt i oppvekstutvalget.

Mye av det som vedtas i kommunen går over hodet på ansatte i førstelinja, men er det en ting ansatte ute i avdelingene og virksomhetene merker seg så er det mantraet om «restriktiv bruk av vikarer/overtid» og «ansettelsesstopp». Dette driver tjenestene med hele tiden, selv uten at det kommer marsjordre fra øverste hold. Dyre kurs- og konferansedager, toppa bemanning og støttefunksjoner finnes det ikke noe av i tjenestene. Hver eneste ansettelse, eller vakt begrunnes i vedtakstimer til det enkelte barn, elev, pasient eller bruker. For å si det litt enkelt: det blir ikke ansatt folk i barnehager, skoler eller omsorgs- og helsetjenestene fordi det er gøy, men fordi det er et reelt behov.

Mennesker er ikke maskiner. Kvaliteten i tjenestene blir dårlige når det aldri er nok folk på jobb og når de ansatte konstant kjører på sparebluss.

Selv om offentlig sektor tidvis kan oppfattes som tungrodd og lite fleksibel, så har vi i Fredrikstad kommune mange ledere og ansatte ute i tjenestene som snur på hver krone for å få det til å gå rundt. Det kommer kanskje ikke fram av sakene politikere får til behandling, men for de av oss som også jobber eller har jobbet i de kommunale tjenestene så vet vi hvilken innsats som legges ned, selv om tallene er røde. Vi bytter vakter, vi tar timer for hverandre, vaktkoder endres så overtid ikke skal utløses, vi strekker oss langt for å sikre rett kompetanse på rett sted, vi stiller opp og jobber ekstra helger eller helligdager, og flytter på ferien for å få det til å gå rundt, for å nevne noe. Og etter to år med pandemi så er mange ansatte slitne, noe som sykefraværsstatistikken i kommunen speiler.

I løpet av denne perioden har Rødt sammen med samarbeidspartiene fremmet flere forslag for å gjøre belastningen for de ansatte litt mindre og for å heve kvaliteten i tjenestene til innbyggerne. Blant annet har vi bedt om at kommunen innfører pilot med såkalt overdekning for å se om dette kan føre til lavere sykefravær. Vi har også etterspurt sak om hvordan kommunen bedre kan jobbe med å sikre rett kompetanse på rett sted, og legge til rette for at de som allerede er ansatt kan utdanne seg.

Foreløpig har vi ikke fått noen saker tilbake.

Mennesker er ikke maskiner. Kvaliteten i tjenestene blir dårlige når det aldri er nok folk på jobb og når de ansatte konstant kjører på sparebluss. Vi i Rødt ser med bekymring på at ansatte aldri får tid til å hente seg inn mellom slaga. I flere år har vi nærmest gått fra en krise til den neste, og på et tidspunkt vil det si stopp.

I arbeidet med god økonomistyring så må ansatte og kvaliteten i tjenestene stå sentralt. Å spare penger på de ansatte nå kan fort bli dyrt i fremtiden. Vi må tørre å satse på gode tjenester, og vi må tørre å prøve nye ting – kanskje særlig når det økonomiske handlingsrommet er lite.

Det finnes ingen raske løsninger på det omstillingsarbeidet kommunen skal igjennom, men kommunen kommer ikke i mål hvis de ansatte ikke orker mer. Rødt frykter at presset på en allerede sliten arbeidsstokk vil føre til at sykefraværet fortsetter å øke og at kvaliteten i tjenestene går ned.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt