Debatt

Kongen inspiserer ikke Kongsten fort den 28 mai!

Med utgangspunkt i de triste hendelser i Ukraina, og med respekt for de som måtte være direkte berørt av krigen, velger Kong Frederik IVs Tambourafdeling å avlyse sin markering av Kong Frederik IVs inspeksjon og ankomst til Fredrikstad 1704.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Carl Henrik Amundsen, militær leder Kong Frederik IVs Tambourafdeling av 1704

Vi har nedfelt i våre lover at «vi ikke skal forherlige krig» og selv om det slett ikke er det vi gjør når vi viser militærkultur og eksersis i tradisjon med 1700-tallets reglement, velger vi allikevel å avlyse årets arrangement: «1704. KONGEN KOMMER!».

Kong Frederik IVs Tambourafdeling kan i år se tilbake på 25 års innsats for å vise militærkultur basert på Fredrikstad Festnings historie. Med utgangspunkt i de reglement som ble sammenfattet og utgitt som en samlet oversikt over reglement og forordninger i 1740 har utallige personer deltatt opp gjennom årene for å gi Fredrikstads befolkning og andre et lite glimt inn i hvordan en soldat levde og ble trenet i den perioden Carlolus Rex var en trussel mot Norges grenser. Det er enkelt å vise til likheter mellom det vi ser i Europa i dag, og den situasjonen Danmark-Norge var i den gang.

En bok som nylig er utkommet, «Krigsbrev» (Peter Ullgren, Dreier forlag 2021), dokumenterer at soldatenes liv den gang og nå er helt sammenfallende, enten de er av høyere offisersgrad, eller menige musketerer. Alles lengsel etter fred og å komme levende hjem til sine er en underliggende strøm gjennom alle de brev som ble tatt fra svenske postryttere under Carl XIIs angrep på Norge i 1716. Brevene Ullgren henter sitater fra, kunne vært skrevet av soldater i krig i dag.

Slike fortellinger gjør faktisk Tambourafdelingens virke enda viktigere enn det var for bare noen måneder siden. Forståelse for hvordan en armé både praktisk og mentalt forbereder seg på strid, har vi sett er en sikring av fred.

Det er med svært tungt hjerte vi avlyser, for vi har forberedt oss til å gjenåpne våre aktiviteter når nå pandemiens regler og begrensninger for samkvem er over. Men slik vi ser situasjonen, velger vi heller å se fram til neste år – i håp om at vi med høy kvalitet igjen kan vise publikum på nytt hva vi står for, og at det faktisk er nødvendig å øve i stridsteknikk og praktisere militære ferdigheter – for nettopp å unngå krig. I Tambourafdelingens kulturbilde innebærer det å spille, eksersere og skyte med kanoner så vel som musketter. Tiden for den typen festligheter og oppvisninger er i dette øyeblikket ikke til stede.

Vi håper på forståelse for vår avgjørelse, og ser fram til arrangement neste år sett i sammenheng med en mye bedre livssituasjon i Europa.

Carl Henrik Amundsen, sekretær i Demensforeningen Fredrikstad. Arkivfoto:

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt