Debatt

Likelønn og heltid som en rettighet for kvinner også!

Heltidsansatte kvinner tjener i snitt 89,6 prosent av heltidsansatte menns lønn.

«Altfor mange kvinnelige lønnstakere jobber deltid mot sin vilje. Det gir lav inntekt, dårlig pensjon og en hverdag hvor mange må jakte på ekstravakter for å spe på inntekten.»
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fortsatt er det sånn i 2022 at mange kvinner jobber ufrivillig deltid, dette er etter min menig noe som hører hjemme i historiebøkene, men dessverre er dette en realitet fortsatt. Jeg mener deltid skal være en mulighet, og at heltid skal være en rettighet.

Altfor mange kvinnelige lønnstakere jobber deltid mot sin vilje. Det gir lav inntekt, dårlig pensjon og en hverdag hvor mange må jakte på ekstravakter for å spe på inntekten.

Les også: Kun én av tolv ansatte på Sagabakken SFO jobber heltid – assistenten Valentina ønsker hundre prosent stilling

Å lovfeste rett til heltid betyr i praksis at arbeidsmiljøloven skal slå fast at «Det skal som hovedregel ansettes i full stilling». Dette må prioriteres fra statlig hold. Igjen deltid er en mulighet, heltid er en rettighet.

Med rett til heltid kommer kravet om likelønn også, hvorfor skal det være slik at menn tjener mer en kvinner bare fordi de er menn? Det er en realitet som også burde stått i historiebøkene, men samfunnet er dessverre ikke kommet ditt enda.

Tor-Erik Skovly, styremedlem Rødt Fredrikstad og Hvaler.

Heltidsansatte kvinner tjener i snitt 89,6 prosent av heltidsansatte menns lønn. Kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt er 397 500 kroner, mot menns 567 400 kroner. Selv om flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel ser vi at kvinner taper på arbeidsmarkedet. er dette greit?

Menn og kvinner jobber i stor grad også i ulike yrker. Generelt er mannsdominerte yrker tekniske yrker, håndverkeryrker og yrker i primærnæring, mens de kvinnedominerte yrkene ofte er yrker innenfor helse, omsorg og undervisning. Kvinner utgjør 70 prosent av alle ansatte i offentlig sektor mens av sysselsatte menn jobber derimot 82 prosent i privat sektor.

Det er mer vanlig med deltid i Norge enn i de fleste andre europeiske land. 41 prosent av kvinner arbeider deltid, mot 13 prosent menn. Gjennomsnittet for EU-landene er 31,5 prosent deltidssysselsatte kvinner og 8,3 prosent menn. Nederland har den høyeste deltidsandelen – opp mot 70 prosent for kvinner, høyt også for menn, opp mot 30 prosent.

Rett til heltid og likelønn har med likestilling og gjøre, kvinners rettigheter i arbeidslivet er noe vi ikke må ta lett på, det er undertrykkelse av en kjønnsgruppe og om dette skjedde med oss menn så hadde det ikke blitt godtatt. Så hvorfor er det greit at det skjer med kvinner?

ARP er det noen som har hørt om det, nei ikke AFP men ARP, aktivitets- og redegjørelsesplikten. Alle arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, heter det i likestillingsloven § 26.

Så hvorfor har ikke arbeidet med likestilling kommet lenger, arbeidsverktøyet ligger jo der til å bli brukt. Er det ikke villighet til å bruke denne paragrafen eller er det som vi har hørt så mange ganger før at det blir for dyrt.

Likestilling, likelønn og rett til heltid høre sammen dette er en felles sak.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt