Debatt

I det øyeblikket man havner på institusjon, så skal vi alle inn i den samme kverna

Rundt kommunens rødgrønne bord, sitter de eldre nederst og må trøste seg med smuler som de betaler en skyhøy månedlig pris av pensjonen sin med.

«Fredrikstad kommune har ventelister på sykehjemsplass, vi har eldre som bor på dobbeltrom, og det er mange som opplever det mer belastende, enn avlastende, å være pårørende for en person på sykehjem.» skriver Bianca Skoglie (Frp).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bystyret vedtok den 24. mars «Strategi for Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre i Fredrikstad». Dette er en viktig sak for Fremskrittspartiet, og vi skal derfor sørge for at strategien blir fulgt opp.

Strategien går ut på å forebygge uhelse og ensomhet blant eldre, slik at flere kan bo lengre hjemme, noe som er helt avgjørende for at alderdommen skal oppleves både trygg og verdig. Det er ingen hemmelighet at vi har store utfordringer i eldreomsorgen, både nasjonalt og lokalt. I brukerombudet årsmelding for 2021, får vi et lite innblikk i noe av det som foregår på sykehjemmene i kommunen. Det er mange bekymringsfulle forhold, noe jeg opplever at sittende flertall ser ut til å bry seg fint lite om.

Fredrikstad kommune har ventelister på sykehjemsplass, vi har eldre som bor på dobbeltrom, og det er mange som opplever det mer belastende, enn avlastende, å være pårørende for en person på sykehjem. Dette er forhold som er både skamfullt og uverdig. Men dersom det skal skje en endring, trengs det sterk politisk handlekraft.

Vi er hele mennesker, hele livet. Men i det øyeblikket man havner på institusjon, så skal vi alle inn i den samme kverna, og rommet for personlig utfoldelse eksisterer ikke lengre. Livet på sykehjem oppleves for mange som både passivt, inaktivt og simpelheten kjedelig. Dette er en uakseptabel virkelighet, og tiden for å prioritere eldreomsorgen i kommunen er overmoden.

Arbeiderpartiet har systematisk nedprioritert eldreomsorgen i en årrekke. Rundt kommunens rødgrønne bord, sitter de eldre nederst og må trøste seg med smuler som de betaler en skyhøy månedlig pris av pensjonen sin med. Nå er det virkelig på tide å tak i en negativ utvikling som har fått pågå altfor lenge.

Jeg er stolt av Fremskrittspartiet som utarbeidet denne strategien da vi satt i regjeringen. Nå er det vår jobb å gjøre Fredrikstad til en aldersvennelig by. Våre eldre skal anses som ressurser, og de skal oppleve livet som både innholdsrikt, trygt og verdig. Strategien er et viktig verktøy i et forebyggende arbeid, som skal sørge for at dagens eldre og kommende generasjoner, får lov til å leve hele livet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt