Debatt

Kvinner er nøkkelen til et bærekraftig samfunn

Retten til utdanning er et viktig utgangspunkt til at jenter og kvinner skal kunne overvinne de hinder de møter for deltakelse i det offentlige liv, lederskap og medbestemmelse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Heidi Oehmichen, Fredrikstad Soroptimistklubb og Grete Næss Korseberg, Borge Soroptimistklubb

I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble 8. mars den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Siden det har kvinner over hele verden brukt denne dagen til å kjempe for kvinners rettigheter. Soroptimist international ønsker å være en lokal og global stemme for kvinner. Vi vil også i år benytte anledningen til å rette søkelyset på kvinners rettigheter og kampsaker som er viktig for kvinnene her i Norge, og samtidig vise tydelig solidaritet med våre søstre i andre land. Dette blir i skrivende stund dessverre høyst aktuelt når hele verden holder pusten og vi er vitne til invasjonen av Ukraina, der kvinner og barn drives på flukt og man blir vitne til ubeskrivelige lidelser.

Jenter og kvinner opplever grovere kjønnsbasert vold i konflikt og krig. Det er kritisk for et samfunn at vold mot kvinner ikke straffeforfølges. Flere lands lovverk og juridisk praksis er fortsatt et hinder for det. Derfor må kvinner være med som aktive deltakere i fredsforhandlinger, i håndtering av humanitære katastrofer, for å kunne snu en undertrykkende utvikling. Alle skal ha rett til å føle seg trygge fra vold. Det er skremmende at «femisid» i det hele tatt skjer; hvert år blir flere hundre tusen kvinner drept, kun fordi de er kvinner.

Vi har lagt bak oss to år med restriksjoner grunnet koronapandemi. Dette har for noen kvinner vært svært utfordrende både sosialt, jobbmessig og ikke minst økonomisk. I kjølvannet av det rapporteres bekymringsfull økning i vold og overgrep, hvor kvinner og barn er spesielt utsatt.

Gjennom Soroptimistenes direkte kontakt med den norske regjeringen og landets kommuner, har vi bidratt til å sette søkelyset på familievold. Det finnes handlingsplaner både nasjonalt og lokalt i kommunene. Vi Soroptimister i Fredrikstad hilser den nye planen til Fredrikstad kommune «Plan mot vold i nære relasjoner 2022 – 2029» velkommen. Et av de forebyggende tiltak som er beskrevet i planen er å videreføre «oransje dager» på Lykkeberg fra 25. oktober til 10. desember. 25 november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Denne markeringen er et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad kommune, Borge- og Fredrikstad Soroptimistklubb.

Soroptimist International ser at pandemi og klimaendringer fører til brist på matproduksjon, som igjen fører til økt fattigdom, konflikter og undertrykkelse. Igjen er det de svakeste som lider mest. Kvinner opplever sviktende levekår med bakgrunn i klimaendringene på kroppen. På denne måten har de inngående kunnskap og konsekvensinnsikt og kan være en viktig stemme når løsninger velges og beslutninger skal tas!

Vi mener kvinner er nøkkelpersoner til et bærekraftig samfunn i hele verden. Særlig retten til utdanning er et viktig utgangspunkt til at jenter og kvinner skal kunne overvinne de hinder de møter for deltakelse i det offentlige liv, lederskap og medbestemmelse. FNs nye klimarapport som ble lansert 28. februar i år sier med store bokstaver at det vi gjør i dag er avgjørende for vår fremtid!

Bærekraftig tilnærming må omfatte de tre pilarene; sosiale forhold, økonomiske forhold og miljøhensyn. Det bærekraftige arbeidet må også ta likestilling til et høyere nivå enn bare å vise til at likestillingskvoter er oppfylt. Kun når kvinner og jenter uansett alder, fullt og likestilt tar del i det offentlige liv, innehar lederposisjoner og blir anerkjent som nøkkelaktører på alle nivå i beslutningstagning, vil vi får en rettferdig verden. En verden hvor alle har like muligheter, økonomier er mer bærekraftige og samfunn mer inkluderende og velstående. Kvinner muliggjør en bedre og fredelig verden.

Soroptimist International jobber verden over for å engasjere unge kvinner til å bruke stemmeretten sin, bidrar til at flere jenter skal få gå på skole og fullføre utdanning. For at kvinner skal kunne delta i yrkeslivet, og være økonomisk uavhengige.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt