Debatt

I over 56 år har kommunen skjøttet sine plikter når det gjelder snøbrøyting og sandstrøing av glatt vei

Jeg håper fornuften seirer denne gangen også, og at kommunen fortsetter å utføre sine plikter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Politikerflertallet i Fredrikstad kommune har ifølge Fredriksstad Blad vedtatt å fraskrive seg ansvaret for snøbrøyting av det de hevder er private veier. Disse veiene er merket med grønt på kommunens hjemmesider. Jeg er bosatt i en slik vei – en sidevei med A-nummer i Midtåsen på Gressvik, der det i tillegg er fem andre adresser.

Mitt hus ble bygget i 1965 på en leiet tomt tilhørende gamle Onsøy kommune. Tomten ble innløst av meg i 1989 på initiativ fra kommunen. I byggesakspapirer og kart over området er veien benevnt Trosteveien, og det var aldri noen tvil om at selve veien var kommunens eiendom.

I de over 56 årene jeg har bodd der har det da med ett unntak alltid vært en selvsagt ting at kommunen har skjøttet sine plikter når det gjelder snøbrøyting og sandstrøing av glatt vei. Unntaket jeg nevner var for ca. 12 år siden, da det borgerlige flertallet forsøkte å frita seg for brøyteoppgaven. Dette utløste stor forargelse hos innbyggerne, og det resulterte da også i at fornuften seiret ved at politikerne omgjorde vedtaket – sannsynligvis etter sterkt press fra de nåværende posisjonspartiene.

Les også: Kommunen skal kutte 500 millioner kroner: – Skaper uro blant de ansatte, sier tillitsvalgt

Det hører også med at det er en sti mellom Skogfaret og Midtåsen som benyttes flittig av skolebarn på vei til og fra Hurrød barneskole. Jeg håper fornuften seirer denne gangen også, og at kommunen fortsetter å utføre sine plikter. For det var vel nå det var vanlige folks tur – var det ikke?

Mer fra: Debatt