Debatt

Fyret i våre hjerter

Det er massivt flertall mot hotellplanene blant innbyggere og hytteeiere på Hvaler, selv om tilhengerne er flinke til å skaffe seg spalteplass.

«Ikke uten grunn bruker utbyggerne på Sand ordet fyrtårn i forbindelse med skyskraperen på Sand. Fyr er noe trygt, som lyser i mørket og berger liv.» skriver Gunn Hedberg, Vesterøy, Hvaler.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ikke uten grunn bruker utbyggerne på Sand ordet fyrtårn i forbindelse med skyskraperen på Sand. Fyr er noe trygt, som lyser i mørket og berger liv.

Som gruppa Hekla Stålstrenga synger i visa «Har du fyr»:

Har du fyr

Har du løkte langs din vei

Har du fyr

Et signal om riktig lei

Ei lampe som gløde i mørke

Og lose dæ ut og fram

Som tar dæ bort og hjemmefra

Men også tar dæ hjem

«For fyret det står der og brenner, en trofast gammel venn, synger de».

Dobbel Færder

Hva med «fyrtårnet» som er planlagt på Sand, et 75 meter høyt hotell? Vi kan jo sammenligne med Færder fyr ytterst i Oslofjorden, Norges høyeste. Lyshøyden på det er 47 meter over havet. I tillegg ligger den planlagte hotelltomten på oversiden av fastlandsveien. Hotellet vil dermed rage ca. 100 meter over havflaten.

Kulturlandskap

Det er massivt flertall mot hotellplanene blant innbyggere og hytteeiere på Hvaler, selv om tilhengerne er flinke til å skaffe seg spalteplass. Her snakker vi om ren voldtekt av et landskap. Samtidig leser vi hvordan utbyggerne uttaler seg til lokalavisene. De formelig truer Hvaler kommune med økonomiske konsekvenser om de ikke får planene gjennom. Internasjonale hotellkjeder er trukket inn for å bistå med mye, bare ikke penger. Hvor de skal komme fra er fremdeles i det blå.

Steinhoggerminner

Planområdet ved Sand er lite bebygd i dag. Samtidig rommer det rike kulturminner fra steinhoggertiden. Aksen Skjelsbo, Dypedal og Sand var sentrum for denne industrien på Hvaler. Utleiehytter er prøvd på Hvaler gang på gang. De har alltid blitt privatiserte. Mange mistenker at hotellet er et pressmiddel for å få gjennom en massiv hytteby i området. Trass i at alle faginstanser går mot ytterligere nedbygging av norsk natur, er det dessverre fremdeles noen som kaller det framskritt og utvikling.


Mer fra: Debatt