Debatt

Vi står ved det vi har lovet velgerne – oppløs Viken!

Viken er en konstruksjon uten folkelig og demokratisk legitimitet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Veien fra Halden til Hallingdal er ikke bare lang i antall kilometer, det er milevis med tap av viktige verdier i vårt samfunn. Vi mister nærhet til beslutninger, kunnskap om lokale forhold og det vil demobilisere engasjement for demokratiet.

De tre fylkene Østfold Akershus og Buskerud utgjør ikke en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion og er heller ikke et naturlig geografisk og historisk fellesskap.

I de tre fylkene mangler det ikke på engasjement fra innbyggere, det mangler en hensiktsmessig organisering av demokratiet, så vel som i partier, fagbevegelse og andre frivillige, statlige og private organisasjoner.

Samarbeid er viktig for fremdrift av viktige samfunnsutfordringer. Samarbeid krever kjennskap, dialog og felles forståelse. Det er viktige verdier vi mister på den milevise veien mellom Halden og Hallingdal.

Den politiske plattformen for partiene som styrer Viken gir klar beskjed om skilsmisse. «Fylket er en lite hensiktsmessig konstruksjon», heter det i plattformen som Ap, Sp, SV og MDG vedtok etter lokalvalget i 2019.

Østfold Arbeiderparti tar signalene fra innbyggerne og ansatte på alvor, vi står ved det vi har lovet velgerne i valgkampen 2019 og i valgkampen i 2021. Vi vil oppløse Viken.

Siri Martinsen, ordfører (Ap).

Mer fra: Debatt