Debatt

Oppløsning av Viken nå!

LO i Fredrikstad har tro på Østfold fylkeskommune, vi har tro på bedre demokratiske prosesser vil skje når nærheten til de som velger politikerne er nærere.

«For å sikre at det ikke blir mer usikkerhet rundt om det blir oppløsning eller ikke, bør politikerne nå komme med klare standpunkt.» skriver LO-leder i Fredrikstad, Vidar Schei.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

LO i Fredrikstad støtter opp om prosessen som er i gang i Viken fylkeskommune, der en ser på muligheten til å splitte opp og ser på mulighetene til å gå tilbake til den gamle fylkesstrukturen bestående av Akershus, Buskerud og Østfold.

LO i Fredrikstad oppfordrer alle politiske partier til å stå samlet bak en slik oppløsning, da det etter vår mening vil gi en større nærhet til innbyggerne, gi økt engasjement når det kommer til valg av folkevalgte inn i styrende organer, og ikke minst en forståelse av det arbeidet som skal gjøres i de tre gjenoppståtte fylkene. Og i slike prosesser er det smart å stå samlet bak en slik beslutning. Samtidig har etableringen av Viken vist at innbyggerne har en stolthet rundt det gamle fylket Østfold, det er en viktig del av identiteten til innbyggerne her. Det har dukket opp mange varianter av budskapet «Stolt Østfolding» på T-skjorter, gensere og lignende, noe en nesten aldri så før etableringen av Viken. Denne følelsen må vi bygge videre på i eget fylke igjen.

Under valgkampen var både Senterpartiet, Rødt, SV og Arbeiderpartiet tydelige på at fikk de makten ved stortingsvalget, skulle de akseptere en søknad om oppløsning av fylkeskommunen Viken. Nå er det opp til de valgte politikerne i Viken å skaffe flertall for en slik søknad. Her forventer LO i Fredrikstad at politikerne viser at de er handlingskraftige og gjennomfører denne oppløsningen, noe annet vil være å bløffe alle velgerne som har stemt på en oppløsning. Her må ikke Arbeiderpartiet nå vingle på oppløpssiden, for de fremste politikerne til Ap sto fram i Fredriksstad Blad og andre lokal aviser i begynnelsen av august 2021 med det krystallklare budskapet «Arbeiderpartiet vil oppløse Viken». Budskapet ble frontet av Jon-Ivar Nygård, Elise Bjørnebekk-Waagen og Stein Erik Lauvås. I tillegg til sjefen sjøl, Jonas Gahr Støre.

Nå forventer vi at politikerne leverer varene, noe annet vil være valgbløff.

—  Vidar Schei, LO Fredrikstad

Det har vært en del diskusjon rundt en slik oppløsning. Et av argumentene har vært at det er store fordeler med større fagmiljøer. Men en oppløsning bør ikke være en hinder for at det fortsatt kan være gode og store fagmiljøer innenfor ulike områder. En oppløsning av Viken i seg selv, vil jo ikke gjøre at kommunikasjonen mellom de tre fylkene opphører i den sekundet oppløsningen er et faktum. LO i Fredrikstad forventer at det også i fremtiden bør være enkelte områder de tre fylkene har forpliktende samarbeid, noe også rapporten Viken fylkeskommune selv også sier noe om, her i første omgang på IKT. Men det er helt sikkert andre områder det også vil være naturlig at å ha forpliktende samarbeid og samhandlinger. Det ene utelukker ikke det andre.

Et annet argument har vært at det er så dyrt å oppløse Viken. Klart det vil være kostbart, og hvis kostnadene skal tas av de tre fylkene, er faren at det vil gå ut over tjenestene fylkene skal levere. I flere omganger har Trygve Slagsvold Vedum vært tydelig på at hvis det kommer søknader om oppløsning, så skal staten ta store deler av regningen. I dagsrevyen i går, tirsdag 4. januar 2022, var samme mann tydelig på at staten skulle ta kostnadene, og noe av det han brukte som argument, var at det uansett ville bli billigere enn å bruke over en milliard på nytt fylkeshus for Viken fylkeskommune. Dermed er den argumentasjonen død. Døren står nå vid åpen for en oppløsning. Nå forventer vi at politikerne leverer varene, noe annet vil være valgbløff.

LO i Fredrikstad forventer en oppløsning av Viken fylkeskommune, og etter en slik splittelse av de tre fylkene, forventer vi utstrakt samarbeid og samhandlinger på flere områder, til det beste for alle innbyggerne og den videre drift av de tre fylkene. Her er det bare fantasien som setter grenser for hva dette samarbeidet kan være om, men mest nærliggende er det å tenke på IKT, så vil videre utredninger også kunne vise andre områder det kan være smart å ha et utvidet samarbeid på.

For å sikre at det ikke blir mer usikkerhet rundt om det blir oppløsning eller ikke, bør politikerne nå komme med klare standpunkt. Selv om vi ikke har noe tro på at Høyre, for de kommer til å stå bak beslutningen moderpartiet gjorde til Dovre faller, om opprettelsen av Viken. Resten av partiene forventer vi står bak en splittelse av dette makkverket som Viken fylkeskommune er.

LO i Fredrikstad har tro på Østfold fylkeskommune, vi har tro på bedre demokratiske prosesser vil skje når nærheten til de som velger politikerne er nærere. Derfor er konklusjonen vår stjerneklar, vedta oppløsning av Viken fylkeskommune nå!

Mer fra: Debatt