Debatt

Vi krever flere alkoholfrie arenaer for barn og ungdom!

Vi må løfte sammen – verdien ved vellykket forebygging er stor.

«La alle barn i Norge få en jul uten og måtte være redd for atferden til påvirkede foreldre eller andre familiemedlemmer.» Illustrasjonsfoto:
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Inger-Christin Torp, forbundsleder Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ønsker å minne alle kommuner om det ansvaret de har for forvaltning av alkoholloven, skadereduksjon og oppfølging og rehabilitering.

  • Et viktig virkemiddel her er regulering av alkoholsalg og bevillinger. I denne sammenheng er det viktig å sørge for å legge til rette for flere alkoholfrie arenaer der barn og ungdom ferdes.
  • 90.000 barn i Norge vokser opp i hjem med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol.
  • La alle barn i Norge få en jul uten og måtte være redd for atferden til påvirkede foreldre eller andre familiemedlemmer.

Ensomhet og isolasjon bør ingen oppleve i julehøytiden

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) oppfordrer deg til å ta kontakt med en du kjenner som opplever ensomhet og føler seg isolert, inviter på en kaffekopp og en god prat. Vis at du bryr deg!

Samfunnet vårt har ikke råd til økt rusmiddelbruk

—  Inger-Christin Torp, forbundsleder Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund

Vi vet at der er en sammenheng mellom psykiske lidelser som angst, depresjon og alkoholbruk. 30 prosent av pasientene med alvorlig depresjon har et samtidig rusproblem. Alkoholen kan forsterke psykiske plager for eksempel forsterke uro slik at en med angst opplever omgivelsene som mer truende når en er påvirket av alkohol.

Sosial angst gir økt sannsynlighet for alkoholmisbruk. Om det blir et mønster å ty til alkohol for å håndtere angstproblemer og slappe av, vil man kunne utvikle alkoholavhengighet.

La oss bidra til å forebygge dette ved å bry oss mer om hverandre i hverdagen og ikke minst i den julehøytiden vi står foran. Er du ensom, kan ensomheten forsterkes i julehøytiden hvor familien ofte samles.

AEF mener det er viktig å forebygge bruk av rusmidler!

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) hilser Støre-regjeringens løfte om en ny forebyggings- og behandlingsreform velkommen og ser fram til å gi innspill til denne.

Å forebygge rusbruk blant unge kan spare oss for store menneskelige og økonomiske kostnader. Rusbruk medfører store omkostninger for samfunnet vårt. Det koster for dem som opplever at bruk av rusmidler svekker livsmuligheter, levestandard og fremtidsdrømmer. Det koster for deres pårørende som ofte ligger søvnløse eller leter gatelangs etter barna deres. Og det koster samfunnet i form av redusert effektivitet, tapt arbeidskraft, ressursbruk i helsevesenet og i kriminalomsorgen.

En rapport Actis nylig har fått utarbeidet viser at bruk av illegale rusmidler koster Norge 35 milliarder kroner årlig.

Disse tallene viser viktigheten og verdien av god forebygging. Forebygging innebærer å skape gode og trygge oppvekstvilkår, hjelpe foresatte i å være en trygg voksen for sine barn og at vi særlig sørger for inkludering av sårbare grupper. Dette kan skje gjennom støtte til og ekstra oppfølging av familier med ulike sårbarheter, eller å sikre deltakelse i aktiviteter som kan gi gode opplevelser, mestring og inkludering.

Rundt oss legger helsesykepleiere, miljøarbeidere, lærere, politiforebyggere og tusener av frivillige ned en livsviktig innsats for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst.

Derfor trengs det er forebyggingsløft. Unge må informeres om risikoen ved bruk av rusmidler. Kommunene må rustes til å følge opp og ivareta ungdom som sliter på ulike vis, og tilby kvalitativt gode og forpliktende oppfølgingsløp. Oppsøkende arbeid må prioriteres slik at det er mulig å bygge gode relasjoner til unge på drift.

Samfunnet vårt har ikke råd til økt rusmiddelbruk. Det handler ikke bare om økonomi, det handler om å spare mennesker som vil måtte bære en ekstra tung bør ved økt rusmiddelbruk.

Vi må løfte sammen – verdien ved vellykket forebygging er stor!

Inger-Christin Torp, forbundsleder Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt