Debatt

Hvorfor lyser Villa Lykkeberg oransje?

Vi er bekymret for at kvinner og barn utsettes for økt vold i hjemmet, spesielt under den vedvarende pandemien.

«Lyssettingen er en symbolhandling, mens kampanjen er en markering rundt et vesentlig og økende samfunnsproblem.»
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Heidi Oehmichen og Grethe Næss Korseberg, presidenter i Fredrikstad og Borge soroptimistklubber.

Soroptimistene i Fredrikstad farger Villa Lykkeberg oransje i tett samarbeid med Fredrikstad kommune. FNs internasjonale kampanje «United to end violence against women» startet onsdag 25/11 og avslutter torsdag 10/12, som er FNs menneskerettighetsdag. Da har vi gjennom at Lykkeberg lyser oransje markert det viktige arbeidet mot avskaffelse av vold i nære relasjoner. Et mangfold av sentrale bygninger i Norge og ute i verden er lyssatt i denne perioden, også i Fredrikstad.

Vold i nære relasjoner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av samfunnet tilbake.

Vi er bekymret for at kvinner og barn utsettes for økt vold i hjemmet, spesielt under den vedvarende pandemien. Bekymringer for økonomi og helse kan gi økt alkohol- og rusmiddelbruk. Dette, i kombinasjon med bortfall av de sosiale nettverkene, bidrar til økt risiko for aggressivitet og vold. Vi vet at problemet har økt og at mørketallene er store.

Vold i nære relasjoner er aldri en privatsak.

—  Heidi Oehmichen og Grethe Næss Korseberg.

Gjennom Soroptimistenes direkte kontakt med regjeringen og landets kommuner, har vi bidratt til å sette søkelyset på familievold. Det finnes handlingsplaner både nasjonalt og lokalt i kommunene. Fredrikstad kommune er også i sluttfasen for en ny handlingsplan for å forebygge vold i nære relasjoner. Dette er et viktig arbeid som vi vil følge opp videre.

Vi markerte den internasjonale FN kampanjen om «Avskaffelse av Vold mot kvinner» den 25/11, i år for fjerde gang. Vi hadde ikke klart det uten et tett samarbeid med kommunen. Vi vil også takke ordfører Siri Martinsen for en viktig appell. Etter lyssettingen samlet vi et meget kompetent panel blant annet fra Politidistrikt Øst, Krise- og Incestsenteret i Fredrikstad, og en representant fra barnevernet i kommunen som hver for seg holdt viktige og interessante innlegg. Lyssettingen er en symbolhandling, mens kampanjen er en markering rundt et vesentlig og økende samfunnsproblem.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt