Debatt

Kildene vi bruker må avveies mot hverandre

Jeg tror selvsagt at dagens rekefiskere har et atskillig mer klart og avklart forhold til korallene i fjorden enn «de gamle» hadde.

Sent og tidlig siden 2018 har Ulf Hjardar (82) jobbet med bokprosjektet "Åsted Hvaler". Nå er punktum satt og en 370 sider tykk historiebok har blitt resultatet.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Poenget mitt, Gunn Hedberg, er at du i et par større oppslag i Fredriksstad Blad og Demokraten (torsdag) skriver for nærsynt, og dels uriktig, om rekefisket fra en posisjon som du burde ha vært mer bevisst.

I min lille (utsolgte) bok om hvalerrekas historie fra 1995, som du ikke referer til, drøfter og argumenterer jeg for hvorfor Theodor Syversen høyst sannsynlig er pioneren på Hvaler. Jens Aleksandersen, som jeg også har snakket med, henviste til han overfor meg. Det blir for lettvint det du skriver. Som du godt vet må de kildene vi bruker avveies mot hverandre. (Alle er ikke like gode.)

Å «komme borti koraller», som du unnskyldende skriver, er det sikkert flere som har gjort, men den type ødeleggelser som Thomas Lundelv har dokumentert, og Harald Høiås («Tubben») har fortalt inngående om (se mitt tidsskrift Dregg hefte 14), er mer enn hendelige uhell. Jeg tror selvsagt at dagens rekefiskere har et atskillig mer klart og avklart forhold til korallene i fjorden enn «de gamle» hadde.

Debatt: Gunn Hedberg: Rekefisket er historisk

Debatt: Ulf Hjardar: Et og annet «hefter» ved dette for Hvaler så viktige fiske

Debatt: Gunn Hedberg: Jeg taler ikke for min syke mor, Ulf Hjardar

PS. Ser i samme utgave av Demokraten at du også skriver om Heia. Håper du har hatt større utbytte av å lese boka «Herføl helt til Heia», også utsolgt, som jeg skrev i 2000, enn du synes å ha hatt av rekeboka mi.

Mer fra: Debatt