Debatt

Framsnakk gründerne med innvandrerbakgrunn

Hva kan vi som lokalsamfunn gjøre for å støtte kommende gründere?

«Gjøres det nok for å hjelpe fram gründerspirer med en annen kulturell bakgrunn?» spør Venstres Trond Svandal i dette innlegget. Illustrasjonsfoto:
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Går du rundt i Fredrikstad sentrum, eller bydelene, ser vi det tydelig. Det starter opp den ene bedriften etter den andre, av gründere med innvandrerbakgrunn. Fredrikstad har de siste tiårene hatt stor tilflytning av folk fra hele verden, og det gjenspeiler seg også i næringslivet. Men denne næringsetableringen har vi nok ikke vært gode nok på å heie fram. Og gjøres det nok for å hjelpe fram gründerspirer med en annen kulturell bakgrunn?

Næringsutvikling er helt avgjørende for å skape alle de arbeidsplassene og den verdiskapningen Fredrikstad trenger. Altfor mange står utenfor arbeidslivet i kommunen vår, og dessverre må vi innrømme at tallene er for høye blant folk med annen kulturell eller språklig bakgrunn enn norsk. Inkludering i arbeidslivet er en stor sak, men da må vi ikke minst framsnakke næringsetablering og de som tør starte for seg selv, og alle dem som lykkes.

Blant innvandrerbefolkningen i Fredrikstad debatteres det altfor ofte utfordringene som mange sliter med.

—  Trond Svandal (Fredrikstad Venstre)

Rundt halvparten av alle jobber i private bedrifter i Norge er i små og mellomstore bedrifter. De står for om lag halvparten av verdiskapningen i landet vårt. Mange små bedrifter har bare en eller et par ansatte, mange er familiedrevne, og de er ryggraden i mangt et lokalsamfunn. I årene som kommer blir disse småbedriftene helt avgjørende for nyskapningen og idéutviklingen som skal til for å Norge gjennom det store grønne skiftet.

Les også: Gruppa som gir håp for mennesker som sliter med ensomhet, utenforskap og manglende livsglede

Blant innvandrerbefolkningen i Fredrikstad debatteres det altfor ofte utfordringene som mange sliter med, enten det er dårlige levekår, utfordringer med språk og integrering. Samtidig har det også skjedd en betydelig bedriftsetablering den siste tiden, som går for mye under radaren. Denne etableringen skal vi heie på og støtte enda mer opp om. Hva kan vi som lokalsamfunn gjøre for å støtte kommende gründere?

  1. Gründerstøtte og kursing i oppstart og drift av bedrifter i Norge og Fredrikstad. Eksempelvis det lages opplegg spesielt rettet mot gründerspirer med annen språk- og kulturbakgrunn. Her er det viktig med samarbeid mellom næringsklynger, etablerte gründermiljøer, næringsforening og det offentlige.
  2. Styrke næringsavdelingens kompetanse på å fange opp, og ha kontakt med gründerspirer i innvandrermiljøene.
  3. Godt samarbeid mellom NAV, næringsliv og kommunens næringsavdeling.
  4. Tettere dialog mellom skoler, bibliotek og næringsliv i Fredrikstad, ikke minst Fredrikstad internasjonale skole. Det er viktig å fange interessen og vise mulighetene som også finnes i selvstendig næringsdrift.
  5. Målrette midler fra næringsfondet i kommunen.

Nøkkelen til god integrering i Norge handler om inkludering i arbeidslivet. For mange er det en utfordring å komme seg inn i det norske arbeidsmarkedet. Her må vi gjøre mer. Én viktig vei inn i arbeidsliv og samfunnsliv er å starte en egen virksomhet. Mange har med seg mye erfaring med selvstendig næringsdrift fra andre land, mange sitter med en gründer i mage som man ikke helt vet hvordan man skal få fram. De ideene og folks ønsker om å utvikle dem, har vi ikke råd til å miste. Derfor skal vi støtte og heie fram gründerne!

Venstre ønsker å gjøre det så enkelt og lønnsomt som overhodet mulig for deg som vil starte opp og etablere en bedrift i Fredrikstad, skriver Trond Svandal.