Debatt

Viken fylkeskommune – game over?

Hvis vi skal lykkes i Østfold, klarer vi det best i Viken fylke. Og som et kjent uttrykk sier: Østfold til jeg dævver!

René Rafshol (H) har seks grunner til at han vil beholde Viken fylkeskommune.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Både under og etter valgkampen har vi hørt at snipp, snapp, snute – Viken er ute. De nye regjeringspartiene har sammen med SV lovet at Viken skal oppløses, og flere av dem har garantert at de gamle fylkene og fylkeskommunene skal gjenoppstå.

Hva så med Viken fylke, er dette min drøm? Nei, det er det ikke. Jeg mener at to forvaltningsnivåer er nok i et lite land som Norge, det holder med kommunene og staten. Høyre vil derfor legge ned fylkeskommunen.

Østfold forsvinner ikke fra kartet selv om fylkeskommunen har blitt større.

—  René Rafshol, Høyre, ordfører i Råde kommune

Men når vi først skal ha en fylkeskommune, er Viken et godt alternativ. Her er noen grunner til at jeg vil beholde Viken fylkeskommune:

1. Beholde de dyktige ansatte. Hvis vi nå omorganiserer igjen, kan vi være sikre på at vi mister mange dyktige ansatte som de siste årene allerede har brukt mye tid på omorganisering. Vi trenger dem for å løse oppgavene til det beste for innbyggerne i Viken.

2. Bedre samferdselstilbud. Vi har som Viken større muskler til å gi bedre samferdselstilbud til innbyggerne enn det vi får hver for oss. Hvorfor er det så billig å ta tog fra og til Son og Ski, men kommer du rett over grensen til Moss er det så dyrt? De siste årene er det nesten ikke blitt utbygd ny gang- og sykkelvei, det kan Viken bidra med.

3. Nå klimamålene fra Paris. Alle kommuner har gode klimaplaner, men paraplyen som holder det sammen er fylkeskommunen. Dette gjøres best med Viken der vi har E6, E18, Oslofjorden og næring som går langt over kommunegrensen og gamle fylkesgrenser.

4. Bedre videregående skole. Med de mange skolene i Viken, kan vi både få større variasjon av tilbud og gi elevene flere muligheter for å lykkes i skolegangen. Færre vil da droppe ut av skolen. Det er et stort behov for investeringer i skolebygg og bygging av nye skoler, spesielt i Østfold. Dersom Viken oppløses, vil flere viktige investeringer settes på vent.

5. Minsker forskjeller og utenforskap. Rapporter fra NAV og folkehelserapporter viser at alle Østfold-kommunene og mange av Buskerud-kommunene har stor drop out fra skolen, flere uførepensjonerer seg og pensjonerer seg tidlig og vi er mer sykemeldt enn de som bor i Akershus-kommunene. De som trenger det skal få de ytelsene de trenger, men det kan ikke være så stor forskjell mellom kommuner som ligger noen mil fra hverandre. Som felles fylke kan vi lære av hverandre og minske utenforskapet.

6. Vi har nå større makt og innflytelse. Østfold er ofte det fylket som sliter med å få gjennomslag siden det er vanskelig å samarbeide med andre fylker om Østfold-saker. Det begynner å snu siden vi nå er Viken – det mest folkerike fylket i Norge.

Til slutt: Er jeg ikke glad i Østfold siden jeg vil beholde Viken? Jo, det er nettopp det jeg er, Østfold forsvinner ikke fra kartet selv om fylkeskommunen har blitt større. Hvis vi skal lykkes i Østfold, klarer vi det best i Viken fylke. Og som et kjent uttrykk sier: Østfold til jeg dævver!


Mer fra: Debatt