Debatt

Når jeg ser tilbake, men er mest opptatt av fremtiden …

Samferdsel er ett viktig område for Østfold. Investeringer i jernbane er nær fordoblet, veiutbedring og utbygging likeså.

«Kommunene i Østfold er blitt færre, til gjengjeld er flere kommuner etter sammenslåing blitt mer attraktive med hensyn å trekke til seg kompetanse» skriver Ingjerd Schou, Høyre.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Når jeg ser i speilet ser jeg at åtte år er gått. Åtte år med borgerlig regjering, de fleste som mindretallsregjering. Det vil si at arbeidet i Stortinget ble enda mer intensivt for å sikre flertall for regjeringens politikk. Mye arbeide, lange dager og flere gode resultat av hardt politisk håndverk er å se for Østfold. En regjeringsperiode for de borgerlige partier nærmer seg slutten – for denne gang.

Flere statlige arbeidsplasser har blitt utvidet og nye etablert i Østfold. Det er nok å nevne fengslet i Mysen, Rygge militære flyplass, Barnas Hus i Moss, Norsk Nukleær Dekommisjonering i Halden og ikke å forglemme styrket Helfo i Fredrikstad som nå nærmer seg 100 arbeidsplasser. Som om ikke dette er nok er tingrettene bardunert i Halden, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Mysen. Og ikke å forglemme trafikkstasjonen i Eidsberg/Mysen som betyr mye for den enkelte bil- og maskineier, samt næringslivet.

Norske Skog Saugbrugs, hjørnestensbedrift i Halden, fikk innvilget CO₂ kompensasjon på lik linje med andre bedrifter og har bidratt til å trygge flere hundre arbeidsplasser. En bedrift som bidrar til mer grønn innovasjon og økt satsing på klimateknologi.

Og gjennom Forskningsrådet og Climit støttet regjeringen Borg CO₂ AS. Ett selskap med kompetanse og konkrete planer til å utvikle karbonfangst og lagring fra de samlede industrielle aktiviteter i nedre Glomma og store deler av Østlandet for øvrig.

Det lukter asfalt og ny E18 nærmer seg ferdigstillelse og penger er bevilget til bygging fram til Vinterbro. Jernbanen Østre og Vestre linje er også under forbedring. Den viktigste forbedringen åpner snart – Follo banen. Det vil korte reisetid for begge linjene i Østfold.

Og utbygging av nytt dobbeltsporet jernbane mellom Oslo og Ski – og Moss, inkludert ny stasjon pågår. Planarbeidene for strekningen Råde til svenskegrensen er i arbeid.

Samferdsel er ett viktig område for Østfold. Investeringer i jernbane er nær fordoblet, veiutbedring og utbygging likeså.

Med Høyre i regjering har vi tatt mange skritt for å løse utfordringene knyttet til farleden inn til Halden. Begrensningene her hemmer utviklingen til Nexans som er verdensledende på produksjon av energi- og telekommunikasjonskabler. Sant skal sies, løsningene ligger vel så mye på svenske myndigheter som norske. Også farleden til Borg havn Fredrikstad har fått sin oppstart mht. forbedring og mudring. Mer gjenstår, men startskuddet er gått.

I 2019 mottok bedriften Asko prosjektstøtte fra Enova på gjennomføring av prosjektet om å etablere havn for sjødrone som skal gå mellom Moss og Holmestrand. Nå går det fra prosjekt til realisering.

Innenfor helseområdet har vi i regjering stilt krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet tilbudet til eldre og redusert helsekøene jevnt siden regjeringen tok over fra 2013. Og pasientens helsetjeneste er blitt utviklet med bl.a. pakkeforløp for en rekke diagnosegruppe. Mange Østfoldinger har nytt godt av dette!

5 millioner kroner ble gitt som prosjektmidler til «Innovativ rehabilitering» på Helsehuset i Askim.

Trygghet er viktig ikke bare innen helseområdet, men viktig også innen justisfeltet. Det er nå 2 polititjenestepersoner per 1.000 innbyggere og politiet er alle steder, fysisk og på nett. Mye kompetanse er utviklet og organisering tilpasset 2021.

Innenfor skoleområdet er det avgjørende for barn og unge at de møter kompetente og inspirerende lærere. Grunnlaget for den enkelte i møte med fremtiden legges der.

Flere lærere fått etter – og videreutdanning i Østfold, kravet til å komme inn på lærerutdanning har løftet status for lærere, samt noe lenger utdanning for å bli uteksaminert lærer sikrer ytterligere sjansen for å lære i klasserommet.

Dette er noe som Østfolds innbyggere har – og vil merke.

Kommunene i Østfold er blitt færre, til gjengjeld er flere kommuner etter sammenslåing blitt mer attraktive med hensyn å trekke til seg kompetanse for å løse oppgaver for innbyggerne og offentlige midler kan spares på administrativ og politisk organisering og kan rutes til bedre og flere tjenester til innbyggerne.

Fortsatt er det saker og utforinger som ikke er løst. Høyre og jeg kan imidlertid love at vi ut fra vårt program og kontrakten med dem som stemte på oss ligger fast. Den enkelte innbygger og vårt næringsliv er det vi skal ha for øye hele tiden. I posisjon så vel som i opposisjon.