Debatt

Vi har forandret for å bevare Norge

Da Høyre overtok regjeringskontorene, opplevde vi at for mange elever gikk ut av 10. klasse uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

«La folk i helt vanlige, og viktige jobber, slippe skatteøkninger», skriver Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre i Østfold.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har arvet et samfunn preget av tillit, åpenhet og små forskjeller, et samfunn med høy verdiskaping og med velutbygde velferdsordninger. Det er vår plikt å ivareta og videreutvikle dette samfunnet for fremtidige generasjoner. Høyre forandrer for å bevare.

Vi må gjøre nødvendige endringer i dag av hensyn til klima og miljø, økonomisk og sosial bærekraft og fremtidige generasjoners velferd. Forvalteransvaret forplikter vår egen generasjon til å sørge for at våre etterkommere får minst like gode muligheter som vi selv har.

Disse to avsnittene er hentet fra innledningen i Høyres prinsipprogram. De samme to avsnittene har vært vår ledetråd gjennom åtte år i regjering. Høyre har styrt Norge trygt siden 2013 med Erna Solberg som statsminister. Vi har ledet landet gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronakrisen. Vi har jobbet for et trygt, fremtidsrettet og bærekraftig Norge med muligheter for alle. Og vi leverer fra oss et Norge som er bedre rustet til å møte morgendagen enn det Norge vi tok over i 2013.

Vi innførte en fraværsgrense, reformerte læreplanene og gjorde det mulig og ønskelig for flere å ta yrkesutdannelse.

—  Tage Pettersen (H)

På Høyres vakt har Norge blitt mer bærekraftig, både økonomisk og miljømessig. Utslippene har gått ned, og vi er på vei til å nå våre klimamål. Norske arbeidsplasser har styrket sin konkurransekraft, og omstillingen av offentlig sektor har gjort Norge bedre rustet for en fremtid der oljeinntektene blir mindre og antall pensjonister blir flere.

Da Høyre overtok regjeringskontorene, opplevde vi at for mange elever gikk ut av 10. klasse uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. I videregående skole var det for høyt fravær og frafall, og elevene lærte ikke nok. Vi innførte en fraværsgrense, reformerte læreplanene og gjorde det mulig og ønskelig for flere å ta yrkesutdannelse. Nå lærer elevene mer, fraværet i videregående har gått ned, yrkesfag har fått et oppsving og rekordmange fullfører skolen. Dette er ekstra viktig hos oss i Østfold hvor historisk sett flere har droppet ut av skolen enn i resten av landet.

Høyre har jobbet for tryggere, raskere og grønnere transportløsninger. Vi har reformert veisektoren og jernbanesektoren, nesten doblet samferdselsbudsjettet, og brukt pengene smartere. I 2020 omkom under 100 i veitrafikken i Norge. Vi må helt tilbake til 1947 for å se så lave tall. Pendlere står mindre i kø og kommer tryggere fram. For oss i Østfold kommer en historisk stor satsing på jernbanen sør for Oslo oss alle til gode fra 2024. Det er også verdt å nevne satsingene i ny NTP på fullføring av E18 til Vinterbro, RV19 gjennom Moss og bypakke i Nedre Glomma.

Trygghet, frihet og demokratiske verdier utfordres i en mer ustabil verden. I vår regjeringstid har vi forberedt Norge på kriser og styrket beredskapen gjennom å styrke helsevesenet, forsvaret og politiet. Med Høyre i regjering har det skjedd en rekordsatsing på økt politibemanning. Det er kjøpt inn nye politihelikoptre og politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud er åpnet. Forsvarets tilstedeværelse på Rygge er tydeligere enn på mange år, og det er nå dedikerte helikoptre stasjonert for å bistå spesialstyrkene og politiet.

Høyre har forandret for å bevare det Norge vi er så stolte av. Nå risikerer vi en regjering som vil reversere og gjennom det bidra til et Norge som er dårligere rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Høyre er klar for å gå i opposisjon. Jeg lover at jeg fortsatt skal være tilgjengelig for alle som har noe på hjertet og jeg skal bidra og påvirke tydelig og konstruktivt fra min plass i Stortinget de neste fire årene.